Rakovnický soubor sehrál premiéru představení Jablko spadlo!, které je ročníkovou prací Petry Benešové. Ta spolupracuje s autorem Zdeňkem Turkem, podle nějž by si děti z představení měly odnést hlavně to, aby se neuzavíraly do svých počítačových, mobilních a jiných bublin.

Autorské představení se ve své premiéře vydařilo i díky podmanivé hudbě Jany Steidl Kindernayové a početné dětské i dospělé publikum zaujalo.

Třeba i myšlenkou, že každý má stejně času, ale je důležité, komu ho věnujeme a jak ho prožijeme. „Přehlídku organizujeme každé dva roky. Stejně jako dalším kulturním akcím nám to v minulém období překazila pandemie, tak se dnes scházíme po čtyřech letech. Přehlídka her je nesoutěžní a chceme hlavně nabídnout dětem hezké divadelní zážitky,“ shrnul principál rakovnických loutkářů Tomáš Kapsa.