Komunikativní představení s písničkou a vtipnými vložkami pojednává o dětech od větrného mlýna, které, když vítr jednou ustane a dlouhé bezvětří trvá, se vydají do světa hledat krále větru. Průvodcem jim je kohout z korouhvičky a ten jim dá tuto hádanku: „Kdo je králem větru a kde přebývá? Kde se nejvzácnější, a nejmocnější vítr ukrývá?“

Po mnohých dobrodružství nakonec zjišťují, že nejvzácnější vítr je lidský dech.