Také čtvrtý závěrečný koncert letošního Mezinárodního festivalu komorní hudby a výtvarného umění – Heroldův Rakovník – zaplnil koncertní síň do posledního místečka, přinesl radost z nádherné muziky, gejzír nadšení z virtuozity sólistů i vystoupení mladého Komorního orchestru Quattro.
V úvodu už tradičně promluvili oba duchovní otcové a organizátoři festivalu – Radek Křižanovský a Václav Zoubek.

Zazněla slova díků posluchačům, sponzorům, generálním partnerům, rakovnickým médiím, Rabasově galerii, městu a kraji, bez jejichž podpory by v dnešní šetřivé době takto velkoryse pojatý festival nikdy existovat nemohl, vysloveno bylo také toužebně očekávané: „Za rok, tentokrát už poosmé, opět na shledanou!“
A pak už třináctero smyčců orchestru Quattro nenechalo nikoho na pochybách, že i tentokrát půjde o zážitek. Na Händlovu strhující svitu pro anglický trůn „Hudba k ohňostroji“ naváže brilantně zahrané „Concerto dei fiori pro housle a smyčce“ od současné významné české skladatelky Sylvie Bodorové. Pavla Franců, půvabný koncertní mistr Komorního orchestru Quattro, si s technicky nelehkou skladbou citlivě a s jistotou poradí. Edita Keglerová v roce 2007 obhájila doktorskou disertaci na téma Koncertantní tvorba J. A. Bendy. Není proto divu, že si provedení Koncertu pro cembalu a smyčce od stejného autora připravila a strhujícím způsobem provedla.
Poslední část koncertu patřila samotnému orchestru, čarovné barevnosti smyčců, které skvěle vedl zakladatel tělesa, dirigent Marek Štilec. V podání Quattra zazněly Staré tance a árie od Ottorina Respighi.

Právě skončený 7. ročník Heroldova Rakovníka neměl chybičku a přijít si mohli (a také přišli) na své všichni, kdo byli jak na výstavě Středočeského sdružení výtvarníků, tak na koncertech, na nichž nechyběl ani jazz, ani vážná hudba, sólisté tuzemští i zahraniční, interpreti mladí i zkušení a dokonce se nezapomnělo ani na zástupce Rakovnicka: kytaristu Matěje Žáka, cembalistku Editu Keglerovou a pochopitelně houslistu Kvarteta Apollon Radka Křižanovského. Českým kulturním slavnostem patří upřímné poděkování.

AUTOR: IVO MIČKA