Jedná se o jedinečnou expozici hned ve dvou rovinách. Jednak jsou vystaveny ty části sbírky, které doposud nikde nebyly k vidění, a dále se pak jedná také o poslední výstavu, kterou pan Kleindienst zaštiťuje.

O úvodní slovo vernisáže se postarala rakovnická archeoložka Kateřina Blažková a zvukovou rovinu okamžiku obstaralo hudební uskupení Second, které svou volbou skladeb ještě více přispělo ke zpříjemnění pokojné atmosféry a provázelo příchozí po celou dobu jejich návštěvy. Pak již slovo dostal samotný sběratel a velmi poutavě se pustil do „výkladu" o své vášni. Vylíčil, že sbírání není pouze o cíli, kdy se podaří shromáždit ta která díla, ale je především o tom, co při něm člověk pozná – autory, jejich rodiny a život. Zároveň vyložil svůj postoj vnímání umění, kdy jde především o procítění a subjektivní nazírání, než o sféru chápání rozumem.

A nutno říct, že se pan sběratel návštěvníkům věnoval slovem i před a po svém proslovu, kdy při sebemenším náznaku zájmu přispěchal, aby zdánlivě „mrtvou" fotografii probudil vyprávěním o její cestě či o tvorbě autora. Taková komunikace pak výrazně přiblížila svět vystavovatele a obdivujícího.
Co se pak samotných exponátů týče, mezi fotografiemi jsou k vidění „kousky" z dílen českých mistrů – např. oduševnělé portréty od Jaroslava Kučery, který se zabývá i sociální fotografií a je držitelem několika českých a evropských cen. Uhrančivě pak působí jeho Láska na jednu noc, kde je zachycen seriózně vypadající muž kráčející ruku v ruce s prostitutkou. Nechybí ani známá fotografie Havel a Dubček z roku 1989. Dalším vystavovaným fotografem je Miloň Novotný se svým zachycením fotografa Sudka. Z kreseb je např. vystavena postava dívky Jaroslava Blažka, u které pan Kleindienst prozradil, že mu svou technikou linky připomíná díla Francouze Matisse. Za grafiku pak jmenujme barevná i černobílá díla Zdeňka Kleindiensta a dalších.

A jak již bylo řečeno, jedná se o výstavu mimořádnou a zároveň oplývající jedinečnou atmosférou. Budete-li tedy mít cestu kolem domu Samson, určitě do jeho útrob zavítejte a v nastalém bezčasí obdivujte vystavená díla. Možnost máte do konce května.

AUTOR: VLADIMÍR KALIŠ