Vyprodaný sál odměnil účinkující velkým potleskem a parket byl po celou dobu akce plný.

Ivana Rezková