Jejich nápaditá dílka jste možná i vy mohli obdivovat ve Výstavní síni na radnici kde jsem se sešla jak s Daliborem Blažkem, tak i s několika dalšími mladými umělci: Nelou Žigovou, Ondřejem Dolanským, Valentinou Koutnou, Michalem Hornofem, Terezou Srpovou, Nikolou Horníkovou a Marií Tranovou. Byla to jen menší část z celkem sedmnáctičlenné skupiny, která představila veřejnosti svůj um včetně pana učitele Blažka. A na tomto místě je třeba upozornit, že při výběru toho, kdo bude moci představit veřejnosti výsledek své práce, nehleděl Dalibor Blažek na to, zda někdo chodí na kroužek tři roky nebo jen měsíc. Vybral prostě všechny nejpěknější exponáty od každého z nich.

Lektor Dalibor Blažek popsal: „Letošním tématem byla hlava a nabídlo, myslím, studentům mnoho inspirativních otázek a variant jejího ztvárnění." Studenti zapojili fantazii, a tak se bylo nač dívat. Většina z nich přiznala, že měli trochu trému z toho, jak bude veřejnost na obrazy, fotografie, sochy a kresby reagovat. Reakce však byly velice kladné, z čeho měli velkou radost.
Ondřej přiznal: „Já třeba chodím na kroužek jen měsíc. Zdálo se to jako dobrý nápad, začít malovat pod nějakým odbornějším vedení a teď se mi to docela líbí."

Michal zase maluje při kroužku na gymnáziu už tři roky: „Je to na mých kresbách, myslím, znát, jak jsem se postupně díky radám pana učitele zlepšoval."
Výtvarný kroužek běží na škole už několik let a právě v letošním školním roce prošel větší generační proměnou. Hodně studentů odmaturovalo a odešlo, ale noví přišli. „Na začátku jsem měl z toho trochu obavy, protože se jich přihlásilo až moc. Dvaadvacet. Pak jich pár odpadlo a zůstalo zdravé jádro. Víte, nejraději na tom všem mám ten proces tvoření. Okamžiky, kdy něco pěkného vzniká. To jejich zaujetí pro věc je tom všem to nejcennější."
Zájem prý o kroužek je. „Loni mě vyděsil fakt, že se přihlásilo dvaadvacet dětí. To bylo velké množství a obával jsem se, jak nám to vše dohromady půjde. Nakonec jich zůstalo již zmíněné zdravé jádro a jde jim to," konstatoval Dalibor Blažek s tím, že když se tahle mládež do něčeho pustí, tak je nakonec výsledek moc pěkný.

Skupinka studentů - výtvarníků se nakonec shodla, že by rádi v kroužku zůstali i nadále a stále se zlepšovali. A také zdůraznili, že jsou moc rádi, že je na gymnáziu možnost takové aktivity.