Do Rakovníka přijeli s rafinovaným programem složeným z „pecek“ světových klasiků, chytře proložených skladbami českých velikánů.

Posluchači tak mohli slyšet vedle snad nejznámější skladby pro sólové violoncello Bachovy Suity G Dur, také hravé vyprávění Janáčkovy Pohádky pro violoncello a klavír nebo charakteristicky znějící Variaci na slovenskou lidovou píseň Bohuslava Martinů.

Už tak pestrobarevný program završila a do složitých akordů rozbarvila hudebně impresionistická Sonáta d moll Clauda Debussyho. Jako přídavek stačilo přidat Saint-Saënsovu Labuť a další skvělý hudební zážitek byl hotov.

Festival se koná za podpory města Rakovníka a Státního fondu kultury ČR.

Dalibor Blažek