Na koncertě účinkovali: Štěpánka Heřmánková – soprán, Jakub Hrubý – baryton, Žofie Vokálková – flétna, Miroslav Laštovka – trubka, Adolf Melichar – varhany.