Ten od roku 1974 napsal některé své knihy právě na chalupě v Týřovicích, kde byl nadšený krajinou a tichem a dospěl k poznání, že jejich okolí patří k nejkrásnějším na světě. A právě tento spisovatel a literární historik by 10. dubna oslavil své 91. narozeniny.

Absolvent filozofické fakulty Univerzity Karlovy až s detektivní zarputilostí i vtipem a s přispěním vědeckých metod osvětloval sporná i záhadná místa naší historie napříč staletími od příběhu - Vražda Václava, knížete českého - přes příběh Karla Hynka Máchy po protektorátní téma atentátu na Heydricha až ke knížce z roku 1991 Justiční vražda aneb Smrt Milady Horákové.

Do literární historie vstoupil hlasitě i sporem o pravost Rukopisů zelenohorského a královédvorského, ve kterém sám píše: „Netušil jsem, co mě čeká. Neměl jsem ponětí, kolik už lidí přede mnou se pokoušelo klepnout hřebík na hlavičku a rozluštit tajemství staré více než 150 let… tento spor patří svým rozsahem i obsahem k nejdramatičtějším a největším ve světové literatuře.“

Na setkání s Miroslavem Ivanovem vzpomíná i Filip Celba, bývalý slabecký starosta: „V letech 1996 – 1999 několikrát přijel na návštěvu na slabecký zámek a já s manželkou jsme na oplátku několikrát byli hosty u nich v Týřovicích. Dovedl poutavě a s velkým zaujetím vyprávět nejen příběhy ze svých cest, ale i o krásné krajině kolem Týřova a Skryjí. Při jedné návštěvě nás provedl svým domem v Týřovicích až do podkrovního pokoje, kde na psacím stole stál starý psací stroj Consul, na kterém jeho knihy vznikaly. Jeho poslední kniha 52+2 byla pak slavnostně pokřtěna na týřovické zahradě.“

Miroslav Ivanov zemřel den před štědrým večerem 1999 v Praze a pohřben je ve svých oblíbených Skryjích.