Připravily si jej děti ze sólového populárního zpěvu pod vedením Miluše Seidlové, Kateřiny Stupkové a Viktorie Zimmermannové. Dále vystoupil i taneční odbor ZUŠ pod vedením Adély Hauptmannové.

ZUŠ Rakovník si v Tylově divadle připravila představení Z pohádky do Pohádky. | Video: Ladislav Humpál