Rok se s rokem sešel a Tylovo divadlo v Rakovníku na svém jevišti přivítá v pořadí již 28. ročník národní přehlídky amatérského činoherního divadla pro děti Popelka.

Poprvé Popelka rozhrne oponu ve středu dopoledne tohoto týdne. Maryšu autorů Aloise a Viléma Mrštíkových zde odehraje divadlo Polárka Brno. Dramaturgyně divadla Alena Mutinská upozornila: „Na toto představení přijdou studenti středních škol.“

S letošní Popelkou přichází dosti podstatná změna v organizaci přehlídky. „S tím souvisí to, že vchod do Tylova divadla bude neprodyšně uzavřen, a to z toho důvodu, že foyer divadla i divadelní bar bude k dispozici pouze souborům. Máme trochu obavy z toho, jak to lidé přijmou, ale snad si časem zvyknou,“ zdůraznila Alena Mutinská.

Vstup do divadla bude možný jen na platnou vstupenku. V loňském roce totiž zažili pořadatelé Popelky nepříjemné chvilky poté co zjistili, že na Popelku přijelo na padesát seminaristů takříkajíc na černo a ti pak v hledišti zabrali místa divákům, kteří si vstupenku řádně zakoupili. „To bylo opravdu nepříjemné a to chceme naprosto zamezit.“

Popelka je jak mezi malými tak i velkými Rakovničany velice oblíbená. Předchozích 27. ročníků zaznamenalo vždy pěknou návštěvnost.

Divadelní soubory se do Rakovníka začnou sjíždět již dnes. První přijede okolo šesté hodiny večerní. „V této chvíli žiji obavami. Ráda bych, aby všechno dobře dopadlo. Současně se ale těším na všechny ta setkání s přáteli, se kterými si určitě budeme mít co říci. I na všechna ta představení.“

A co ještě čeká středeční diváky Popelky? Ve tři hodiny odpoledne mohou přijít děti od tří let na pohádku byl jednou jeden Drak, kterou si připravil divadelní spolek Žďár ze Žďáru nad Sázavou. A v sedm hodin večer si pak přijdou na své děti od šesti let věku s pohádkou Alenčiny Rošády s divadelním spolkem Svatopluk Benešov o. s.

„Děkuji touto cestou jak našemu Divadelnímu spolku Tyl, tak i pracovníkům kulturního centra. I všem, kteří s Popelkou každoročně pomáhají. Bez nich by Popelka nebyla Popelkou takovou jakou ji známe, a na kterou Rakovničané rádi chodí,“ dodala ještě Alena Mutinská.