Přítomné v jesenickém kostele sv. Petra a Pavla doslova strhl příběh o narození Ježíška v podání dětských zpěváků a v tomto případě i herců.

„Hej mistře, vstaň bystře!" budil spící pasáčky na pastvě jeden z nich. Pasáčkové se po dlouhé práci pomalu probírají za spánku a poslouchají zvěst o veliké hvězdě a narození Ježíška. K tomu všemu samozřejmě zpívají andělé na kůru.

A už se odvíjí známý příběh. Celá vesnice pospíchá s dary k novorozenému dítěti. Zpěváci využívají celý kostel. Malý a zcela zaplněný prostor, diváci a herci takřka na dosah, krásnou atmosféru ještě umocňuje.
Strhnout příběhem se nechávají nejen diváci, ale i samotní aktéři. Vše podtrhuje výkon obou sólistek Anny Hrubé a Anny Marie Šedivkové.

Malou Rybovku vyslechli Jeseničtí přesně v závěru vánočních svátků na Tři krále. „Pohádku o narození Ježíška jsme si uzpůsobili tak, aby se dětem dobře zpívala a také dobře hrála. Zahráli jsme ji tak, jak si představujeme, že se stala," vysvětlila v úvodu režisérka představení Eliška Hrubá Toperczerová.

Kühnův dětský sbor má pětatřicet členů. V Jesenici jich vystupovalo třicet dva. Malou Rybovku hrají už čtvrtý rok. Působí tím radost nejen posluchačům, ale také sobě. Děti Rybovka moc baví, hrají jí velmi rády.

„Nás samozřejmě zájem o Rybovku velmi těší. Tady jsme ji hráli po deváté a pro letošek to bylo naposledy. Celkem máme za sebou tak pětatřicet představení," vypočítávala Eliška Hrubá Toperczerová. Ke krásnému výkonu pomohly zpěvákům členité prostory kostela. Podle ní je každý chrám určený k modlitbě i pro Rybovu mši a každý je jiný. Aktéři se rádi nechají prostorem vést a poradit si od něj. Navíc je v kostele nádherná akustika. „Všichni nám vyšli vstříc. Pro nás to bylo velmi povedené představení. Doufám, že se to líbilo i divákům,"řekla režisérka.

Ještě před představením měli zpěváci v kostele od dvanácti hodin kratší prostorovou zkoušku. Tentokrát si museli vystačit jen s ní, protože v kostele byla velká zima. Za běžných podmínek mívají zpěváci ještě zvláštní zkoušku prostorovou a zkoušku s orchestrem. Trochu nezvyklý byl pro ně i malý prostor kostela. Běžně vystupují v Rudolfinu, Národním divadle i ve Státní opeře.

„Velikost prostoru ale vlastně nerozhoduje. Vždy záleží na lidech. Pokud jsou skvělí diváci, dá se i v malém prostoru odehrát překrásné představení. Tady míváme z představení i větší radost. Protože někdy v obrovských sálech dávají lidé méně najevo lásku k muzice. Dnešní koncert pro nás znamenal podtrženou jedničku. I dětem se výborně hrálo. Nechaly se diváky ještě více vtáhnout do děje," zhodnotila představení jeho režisérka Eliška Hrubá Toperczerová.

Malá Rybovka, kterou zazpíval Kühnův dětský sbor pod vedením Světlany Tvrznické a za hudebního doprovodu Marie Elrebachové, patřila k dalšímu zajímavému hudebnímu zážitku.

V loňském roce v závěru vánočních svátků zde rovněž zazněla Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby. Tenkrát v podání dětského orchestru Karlovy Vary a Karlovarského pěveckého sboru. Dirigoval Miloš Bok. Celý koncert se nesl ve velmi neformálním duchu. Miloš Bok si se zpěváky i zazpíval.

„Miloše Boka jsme loni oslovili sami. Kontakt na Kühnův dětský sbor jsme získali od Martina Louženského z hudebního klubu Truhlárna. Pokaždé se snažíme přivést sem někoho zajímavého," řekl za město Jesenice Petr Koníř.