Kdo miluje výtvarné umění a atmosféru výstavních prostor, je při návštěvě našeho okresního města často překvapen a leckdy i zaskočen. Přijede za určitým autorem a náhle je tu lákavá možnost návštěvy dalších čtyř výstavních síní s kvalitní a různorodou nabídkou.

Muzeum TGM uvádí Bulhara Rumena Sazdova a Ukrajince Michaila Ščigola, Galerie Samson-Cafeé kresby Jiřího Wintra-Neprakty, Rabasova galerie ve Výstavní síni na radnici Historii trampingu na Rakovnicku a ve Vysoké ulici kromě trvalé expozice krušovického malíře Václava Rabase ještě „malujícího sochaře“ Miroslava Pangráce a přes ulici malíře a výtvarného publicstu Josefa Císařovského.

Byli jste? Viděli? Pokud ne, pak si pospěšte, protože tři z vyjmenovaných výstav můžete navštívit už jen do neděle, kdy neodkladně končí. Každá z této trojice je jiná, a přeci jejich autory leccos spojuje. Miroslava Pangráce (1924) a Josefa Císařovského (1926) věk a časové rozpětí vystavených děl, ukázka tvůrčích etap od dětských počinů až po tvorbu současnou.

Michail Ščigol se ovšem narodil roku 1945 v Čeljabinsku a v Čechách působí teprve od roku 1990. Jaký tento malíř filozof, autor expresivních cyklů a rozměrných pláten, může mít vztah k Rakovníku?

Trochu nepřímý a zamotaný, ale má. Jeho výstavu totiž doprovází i několik fotografií a jejich autorem není nikdo jiný než Karel Kestner ze Slovanky u Lán. Právě jedna z fotografií i s povídáním o Michailu Ščigolovi nebude chybět v chystaném pokračování populární fotografické publikace Podoby známé i neznámé, která vyjde v Rabasově galerii na podzim. Snad mohu prozradit, že se malíř Ščigol a fotograf Kestner seznámili díky Vladimíru Komárkovi a právě Komárkův portrét hned u vchodu do rakovnického muzea zase vítá jeho návštěvníky. Uhádli jste. Autorem této Komárkovy bysty není nikdo jiný než malující sochař, rakovnický Miroslav Pangrác.

Autor: Ivo Mička