V sobotu 9. května zde místní dobrovolní hasiči uspořádali tradiční staročeské máje. Slavnostního májového průvodu se zúčastnilo na padesát členů, což je na vesničku o sto obyvatelích obdivuhodná účast. V porovnání s loňským rokem se počet májovníků v průvodu více než zdvojnásobil.

Protože je v Krakově svobodných děvčat skutečně poskrovnu, místní občané si tuto tradici poupravili. Májového průvodu v krojích a hasičských uniformách se může zúčastnit každý, komu na celodenní veselici síly stačí a zdobenou májku v předvečer této akce dostane každá dívka i žena bez ohledu na to, zda je svobodná či nikoliv.

Početný májový průvod vyšel ve 13 hod od místního hostince směrem k pomníku padlých hrdinů v 1. světové válce, kde uctil jejich památku a poté už zahájil samotný průvod obcí. Májovníci se zastavili téměř v každém domě i chalupě a vyzvali jejich obyvatele k tanci za doprovodu kapely Šlapeton. Odměnou za lidový tanec a pozvání na večerní zábavu májovníkům bylo v každé rodině štědré pohoštění. Májový průvod obcí trval až do 19 hodin a byl zakončen u místního hostince hromadným tancem všech zúčastněných. Od 20 hodin se nejen všichni odpolední májovníci, ale také další část obyvatel Krakova, společně veselili v místním pohostinství, kde jim k tanci i poslechu hráli manželé Vaškovi.

AUTOR: Kristýna Benešová