Akcemá název Pátečníci 2010 v Lánech. (Pátečníci je označení skupiny kulturních a politických osobností první Československé republiky z okruhu spisovatele Karla Čapka, kteří se u něj v pátek odpoledne scházívali. Mezi pátečníky patřili například Karel a Josef Čapkové, T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Josef Kopta, Ferdinand Peroutka, Josef Šusta (historik), František Langer, Eduard Bass, Karel Poláček, Vladislav Vančura, Václav Rabas, či Jan Masaryk). Pátečníci zahájí setkání v Lánech položením květin na Masarykův hrob.

Ve 14.30 hodin bude zalita Vlčická lípa a zároveň sem umístěna pamětní deska. Na 15. hodinu je plánováno setkání u T.G.M. s K. H. Máchou – Povýšení do stavu rytířského in memoriam. V 15.30 začne setkání Pátečníků, na které v 15.45 hodin naváže prezentace knihy Vše náprava obrazem. V 16 hodin se účastníci mohou těšit na poetický recitál Václava Fikrleho s doprovodem kytaristy Jana Paulíka. V 16.30 se uskuteční vernisáž výstavy se sbírky Lidické hrušně.

Expozice bude v Lánech umístěna po dobu dvou týdnů. V 17 hodin bude promítnut dokument Sochy Aleše Veselého v Litomyšli. Program zakončí v 18 hodin Závěrečné pohlazení trampskou písní.

Akci ve spolupráci pořádají: Společnost za pozitivní přístup k životu a aktivní odpor proti blbosti, Řád duševních rytířů Modré růže a Muzeum T.G.M. v Lánech.

Předali růži

Občanské sdružení Společnost za pozitivní přístup k životu na Rakovnicko zatím naposledy zavítalo například 16. října tohoto roku.

Předseda společnosti Karel Huněk vysvětlil: „Přijali jsme upřímné pozvání ze Šlovic z Čechova mlýna, když se ve Šlovicích slavnostně otvírala nová silnička. Blahopřáli jsme 'Čechům' a předali jsme také náš dárek, růži Nette Ingeborg světoznámého šlechtitele Josefa Havla, kterou sázíme proto, aby na této zemi kvetly místo blbosti růže, s dodatkem, že politici by měli být posly dobrých zpráv a ne příznivci bezuzdného rozhazování.“