Doslova vyplněny do poslední škvírečky byly prostory Galerie Samson-Cafeé v Rakovníku během vernisáže prací amatérské fotografické skupiny Varietas (Rozmanitost). Zájem o výstavu barevných a černobílých fotek mnoha námětů a obsahů, byl veliký.

Mladí autoři: Vladimír Kališ, Vojtěch Pejša, Jiří Kosňovský a Nikol Konvalinková návštěvníkům galerie umožní prostřednictvím svých fotografií, alespoň částečně nahlédnout do jejich vidění světa. Výstavu zahájila autorskou písní Kateřina Elznicová.

Poté dostala vernisáž poněkud neotřelý a vskutku zábavný průběh. A to ve chvíli, kdy František Povolný, ředitel rakovnického Muzea T. G. Masaryka, při slavnostním zahájení výstavy konstatoval: „Autoři sami ale tady nejsou, ale nechali tu u mě nahraný vzkaz.“ A skutečně se pokusil záznam pustit, ale nezdařilo se. Nicméně to Františka Povolného nezaskočilo a vzkaz přítomným přetlumočil: „Bylo tam poděkování Městu Rakovníku, vám všem, kteří jste dnes přišli a také nám, muzeu, za to, že jsme jim výstavu umožnili uskutečnit.“ Dodejme, že mladí umělci nakonec na akci přece jen s úsměvem dorazili a byli vřele přivítáni. Čtyři studenti zvolili název Varietas neboť se přímo nabízí. „Jsme různorodí,“ konstatovali.

Skupina se dala dohromady v loňském roce, a to prostřednictvím Facebooku. „Znali jsme se pochopitelně už dávno, ale dohromady jsme se dali díky výzvě na Facebooku, na kterou jsme se přihlásili a vytvořili Varietas,“ dovysvětlila čtveřice. „Je dobré, že se mladí umělci sdružují, tvoří a chtějí svůj um ukazovat,“ pochválil aktivity fotografů František Povolný s tím, že má informace, že čtveřice pracuje i na dalších projektech. Výstava potrvá do 15. října.