Z knihy Hornické vdovy, autorky Kamily Hladké četly Rakovničanům "holky" z Rakovníka (Eva Kodešová, Veronika Khek Kubařová, Jana Šváchová a Eva Kodešová ml.). Přidala se k nim jako host i Marta Dancingerová, za klavírního doprovodu Emmy Knorové.

Scénické čtení z knihy Hornické vdovy v rakovnické knihovna. | Video: Ladislav Humpál

Režie scénického čtení se ujal Jaroslav Kodeš. "Děkujeme Evě Kodešové, Janě Šváchové, Veronice Khek Kubařové, Evě Kodešové mladší, Martě Dancingerové a Emmě Knorové za úžasný zážitek z večerního představení. Děkujeme Jardovi Kodešovi za nápad a režii scénického čtení Hornické vdovy. Všichni byli skvělí a my jsme si večer, i přes smutné téma, moc užili," sdělila na svých facebookových stránkách rakovnická knihovna.