Jsou to restaurátoři a tyto nenahraditelné předměty dokládající životy našich předků zachraňují i pro příští generace. Zjistit to, kde a jak se vlastně restaurátoři vzdělávají, můžete aktuálně návštěvou výstavy Jak se rodí restaurátoři na hradě Křivoklátě.

Můžete zde vidět mimo jiné práce studentů Fakulty restaurování v Litomyšli, která patří pod Universitu Pardubice. Kastelán Petr Slabý popsal: „Myslím, že se nám na docela malém prostoru podařilo dostat poměrně hodně informací, jak o škole samotné tak o tom, na čem a jak její studenti pracují."

Expozice by mohla oslovit nejen další potenciální zájemce o studium na této škole, ale všechny ty, kdo se zajímají o umění a historii. „Druhá vysoká škola, která u nás ještě připravuje restaurátory, je pražská AVU. Jinak už žádná. V Litomyšli nabízí ke studiu čtyři základní obory: sochařství, nástěnná malba, umělecká díla na papíře a knižní vazba. Je to nejkomplexnější pojetí, které u nás existuje. Je zde důsledná specializace," upozornil Petr Slabý, který uvažuje i o další spolupráci se školou a jejími studenty.

„Na některé památky by mohli jezdit studenti na plenér čili tvořit a pracovat venku, takzvaně na vzduchu. Křivoklát je k tomu příhodný, máme k tomu i potřebnou ubytovací kapacitu. Rád bych, aby spolupráce mezi fakultou a Národním památkovým ústavem rozvíjela dále," vysvětlil kastelán.

Paní Věnceslava, která se na hrad Křivoklát přijela s manželem podívat z Mostu k expozici řekla:„Je to pěkná výstava a je zajímavé vidět, co to takové restaurování vlastně všechno obnáší.