Odborná porota 37. ročníku Wintrova Rakovníka doporučila programové radě 
k výběru na celostátní přehlídku studentského divadla Mladá scéna Ústí nad Orlicí inscenaci souboru Šlíp a Špíny (Kladno) Příběh geekův.

A dále se rozhodla do programu národní přehlídky Divadelní piknik Volyně 2013 doporučit tyto inscenace: Divadýlko na dlani Mladá Boleslav s inscenací Candide aneb Optimismus? a V.A.D. Kladno s inscenací Krvavý román.

A čím si právě tato představení získala sympatie poroty? O kladenském souboru Šlíp a Špíny mimo jiné řekla dramaturgyně a herečka divadla A. Dvořáka v Příbrami Kateřina Fixová: „Přestože, jak o sobě píše ve zpravodaji z Wintrovek, divadelní soubor Šlíp a Špíny nikdy nevznikl a nikdy neexistoval, předvedl nám inscenaci, která chytrým nadhledem nahlíží na svět počítačových her, fantasy filmů a seriálů – na nejrůznější „geekovské" záležitosti. Protože jsme byli svědky sympatického autorského představení, doufáme v to, že neexistující soubor Šlíp a Špíny jen tak nezanikne."

Mladoboleslavský soubor Divadýlko na dlani pochválil předseda poroty Milan Schejbal slovy: „Mladoboleslavské Divadýlko na dlani si za dobu své existence postupně vybudovalo specifickou a nezaměnitelnou divadelní poetiku, jejímiž hlavními rysy jsou hravost, divadelní imaginace, nadsázka a kreativita projevující se ve všech jevištních složkách. Po herecké stránce se mladoboleslavský soubor představil v plné parádě bez zjevných slabin. Zaujali všichni, včetně Martina Weisse, takřka ideálního představitele titulní role. Candide aneb Optimismus může patřit k jejich nejzdařilejším počinům."

A Krvavý román?
Ten opět pochválil Milan Schejbal: „Byli jsme svědky současné aktuální a velmi apelativní divadelní satiry, která jakoby z českých jevišť vymizela a při které nám mnohým tuhl úsměv na rtech… I samotná jevištní realizace nesla znaky výsostné divadelnosti, typické pro tento soubor – inteligentní humor, ironii, nadsázku, zkratku, znakovost, přičemž všichni zúčastnění v tom nejlepším slova smyslu sloužili inscenačnímu záměru. Skvělý divadelní zážitek."

To ostatně potvrdili všichni diváci, kteří podobně ohodnotili vlastně všechna divadelní představení, která letošní Wintrův Rakovník nabídl. Přinesl mnohé překvapivé, ale příjemně překvapivé inovace. Krásně tvárnost divadla, tak jak jde se staletími, vyjádřila redaktorka rakovnického divadelního Zpravodaje z Wintrovek Petra Jirásková: „Divadlo je živý organismus a vyvíjí se. Díky bohu za to. V přírodě, když organismus přestane reflektovat změny kolem sebe a ustrne v zamražené podobě, vyhyne. To samé se stane i s divadlem, pokud se ho budeme pokoušet v zájmu krásných vzpomínek zakonzervovat."

Ceny byly uděleny:
Janě Puldové za roli Virginie v inscenaci Uklizený dům
Daniele Toulcové za roli Laury v inscenaci Hotel mezi dvěma světy
Davidu Kulhanovi za roli Mága Rádžapúra v inscenaci Hotel mezi dvěma světy
Kátě Hasmanové za roli Dominiky v inscenaci Mé dceři řekni, že odjíždím
Janu Pavlíčkovi, Petru Svobodovi za scénu k inscenaci Uklizený dům
Andree Novotné Jůdlové za kostýmy a masky k inscenaci Uklizený dům

Čestná uznání:
Marii Benešové za roli Karolíny v inscenaci Ryba ve čtyřech
Kateřině Urbánkové za roli Lane v inscenaci Uklizený dům
Jaromíru Chaloupkovi za roli Johna Browna v inscenaci 1+1=3
Janě Jirákové za roli Mary Brownové v inscenaci 1+1=3
Renatě Bazgerové za roli Barbary Brownové v inscenaci 1+1=3
Vojtěchu Nejedlému za roli Juliena Portala v inscenaci Hotel mezi dvěma světy
Haně Mondscheinové za roli Doktora S. v inscenaci Hotel mezi dvěma světy
Petru Němcovi za roli Housky Antonína v inscenaci Mlýny aneb Vítejte v zelených časech
Ladě Austové za roli Karla Maříka v inscenaci Mlýny aneb Vítejte v zelených časech
Jiřímu Sukovi za dramaturgickou úpravu hry Ryba ve čtyřech
Janu Novákovi za režii inscenace Uklizený dům
Petru Matouškovi za režii inscenace Candide aneb Optimismus?
Radaně Šimčíkové za úpravu a režii inscenace Hotel mezi dvěma světy
Souboru Divadýlka na dlani Mladá Boleslav za inscenaci Candide aneb Optimismus?
Kazimíru Lupincovi za dramatizaci Váchalova Krvavého románu
Kolektivu souboru Šlíp a Špíny za autorství v inscenaci Příběh geekův
Kolektivu Divadýlka na dlani Mladá Boleslav za herectví v inscenaci Candide aneb Optimismus?
Kolektivu V.A.D. Kladno za herectví v inscenaci Krvavý román
Souboru V.A.D. Kladno za inscenaci Krvavý román