Bývalý lovecký zámek Dřevíč není objektem s bohatou historií. Jeho velmi dobře zvolená poloha v krásné krajině někdejšího královského křivoklátského hvozdu jakož i malebné vzezření z něj přesto činí objekt, který by potěšil každého návštěvníka. Zámeček i okolní pozemky se v současnosti nacházejí v soukromých rukou. Jeho současným majitelem je Karel Schwarzenberg a proto tyto objekty nejsou veřejnosti přístupné.
Z historie víme, že atraktivní poloha a starý pomístní název Obora svádí k domněnce, že v místě dnešního zámku Dřevíč mohli mít čeští králové dřevěný srub. Zda tomu tak skutečně bylo, nevíme; první zde historicky doloženou stavbou byla myslivna zbudovaná r. 1572 na pokyn arciknížete Ferdinanda. Lovecký zámek byl zbudován v hlubokých lesích na návrší nad údolím potoka Vuznice severně od Nižboru počátkem 18. století Josefem Vilémem z Fürstenberka (1699 - 1762), tehdejším majitelem křivoklátského panství. Je to obdélná jednopatrová barokní budova krytá mansardovou střechou. Vstupní pětiosé jižní průčelí zdobí malý znak Fürstenberků, umístěný nad portálem s kamenným ostěním. Fasáda je sice jednoduchá, ale díky převažující blankytné modři velmi výrazná. Interiéry byly výrazně pozměněny ve druhé polovině 20. století. Předsíň v přízemí, z níž vede dřevěné schodiště do patra, je zaklenuta valenou klenbou s výsečemi. Patrový barokní zámek s mansardovou střechou patřil Fürstenberkům až do roku 1929, kdy křivoklátské panství včetně dřevíčského zámku prodali československému státu, který z něj učinil sídlo lesní správy. Řadu let sloužil zámek Zemědělskému nákupnímu a výkupnímu podniku Praha ke školením a rekreaci. Od r. 1991 je opět soukromým majetkem, náleží Karlu Schwarzenberkovi.
V sousedství zámečku se nachází letní pavilónek a hospodářské budovy, nedaleko novobarokní kaple sv. Huberta z r. 1899, která byla v nedaleké minulosti rekonstruována a posvěcena. Okolí je upraveno jako krajinářský park. O ochranu objektů a pozemků se stará bezpečnostní ochranka spolu se správcem objektu.
Velmi zajímavou a osobitou postavou je současný správce objektu pan Potměšil, který v současnosti spravuje Dřevíč a stará se o kompletní chod, úklid a vše kolem provozu parku. Tento velmi příjemný a milý člověk mimo jiné vyrábí kvalitní kozí sýry, oblíbenou pochoutku Karla Schwarzenberka, zbudoval v parku krásný včelín, kde chová včely a stáčí med. V objektu se nacházejí kromě psů také koně, zmiňované kozy a další hospodářská zvířata, o která se také stará. Ovládá truhlařinu, zabývá se opravami majetku a především je všude vidět spousty dřiny a udělané práce. Tento multikulturní člověk je pamětníkem mnoha událostí, které se za jeho období správcovství udály. Zámek například mimo mnohé politiky a známé osobnosti také velmi ráda navštěvuje známá americká zpěvačka Joan Baez a načerpává zde nových sil. O osobě správce by se dal opravdu napsat samostatný článek.
Dobře udržovaný zámek Dřevíč se dochoval v podobě jak byl popsán výše. Stojí na návrší napravo od cesty z Nižboru do Lán.

Deník/Michal Elznic