I když však není, dá se to čekat brzy: děti přijdou. Většina ženichů i nevěst vstupuje do manželství poprvé – s čímž souvisí i fakt, že v řadě případů opouští stav svobodných ne pouze jeden ze snoubenců, ale žena i muž zároveň. Byť zrovna v poměru sňatků, jejichž aktéři jsou oba svobodní, k celkovému počtu svateb lze v rámci kraje zaznamenat mezi regiony někdy i výrazné rozdíly.

Miminka brzy odrostou

Dorost je v obcích vítaný – představitelům radnic ale současně přináší vrásky. Pro děti, které se narodí, budou za pár let potřebná místa ve školkách, jichž je už teď chronický nedostatek – navzdory tomu, že jsou mnohde školky přeplněné. Pak přijde doba školní docházky, kdy se projeví akutní nedostatek míst ve školních třídách, už dnes ostatně mnohde palčivý. Zajistit obojí je přitom úkolem obcí a měst; právě ony jsou zřizovateli veřejných mateřských škol i škol základních. Leckde tak pošilhávají po možnostech výstavby kontejnerových školek, jejichž zřízení nabízí řešení poměrně rychlé i relativně laciné. I tak se však ocitají před problémem: pozemek je připravený, by byl k dispozici projekt na rozšíření nynější školky – avšak peněz se nedostává.

Součástí oslav 170. výročí narození Josefa Lady byl i křest lavičky
Lada má v Hrusicích svou břízu i svou lavičku. Z břízy

Hlavně Praha-východ

Tíživé jsou tyhle trable zvláště v nejbližším okolí Prahy. Právě zde, zejména na Praze-východ, statistiky dlouhodobě zaznamenávají největší přírůstek obyvatel z celých středních Čech. Jednak kvůli vyšší porodnosti, jednak vlivem stěhování. Mezi nově příchozími je přitom hodně párů, které se rozhodly vychovávat své děti právě zde – byť hlavním důvodem jejich příchodu bývá přesun za prací. Aktuální sňatečnost nicméně naznačuje, že mnozí změní své životy se vším všudy – a s dětmi je prostě třeba počítat.

Nové školky jsou potřebné nejen východně od Prahy – například v Říčanech či Úvalech. Připravují se také nové kapacity západně od metropole – třeba v Rudné – nebo na Berounsku: v Králově Dvoře či v Hýskově. Získat evropské dotace se podařilo kupříkladu na školku v Dolních Stakorách na Mladoboleslavsku; na vestavbu mateřinky v budově obecního úřadu. 

Ilustrační foto
Technické vychytávky nepomohou, když to špatně funguje mezi sedadlem a volantem

Sňatky ve Středočeském kraji v prvních třech čtvrtletích roku 2017

Region  Celkem svateb Ženichové: první sňatek opakovaný sňatek Nevěsty: první sňatek opakovaný sňatek Oba snoubenci svobodní
Benešovsko  400  316 84 307  84  289
Berounsko  352  252  100  266  87  225
Kladensko  711  520  191  527  194  461
Kolínsko  426 316  110  332 97  280
Kutnohorsko 334  266  68  268  70  237
Mělnicko  468  326  142  354  128 282
Mladoboleslavsko  597  444  153  453  124  404
Nymbursko  391  288  103  293  108 255
Praha-východ  730  544  186  559 179  459
Praha-západ  546  404  142  435  122  370
Příbramsko  510  378  132 388 122  332
Rakovnicko  252  194  58  190 64  169
Středočeský kraj  5717  4248  1469  4372  1379  3763
Hlavní město Praha  5667  4456  1211  4303  1096  4030
Česká republika  45 596  35 223 10 373 35 542  10 054 31 497

Zdroj: Český statistický úřad

Ilustrační foto
Praha je na špici evropské ekonomiky, střední Čechy se drží za ní