Pořádá ji nezisková organizace Arnika věnující se oblasti životního prostředí. S Odpadovým Oskarem přichází i letos: vyhlašuje pátý ročník soutěže. Deník o tom informoval Milan Havel z Arniky. „Své tipy může posílat každý do 30. dubna na e-mail milan.havel@arnika.org,“ připomněl.

Výsledky budou vyhlášeny v červnu. Porotci hodnotí nejen samotnou produkci směsného komunálního odpadu, ale i míru recyklace či zajímavé náměty pro hospodaření s odpadem. O tom, že nejen různé lokality, ale i sídla rozdílné velikosti mohou mít velmi odlišné podmínky i výsledky, svědčí už porovnání loňských vítězů: obec Líský s 87 obyvateli dosáhla roční produkce 41,9 kilogramu odpadu na hlavu a úrovně recyklace 49 procent, v Úvalech s 6502 obyvateli byly tyto hodnoty 136,9 kilogramu na osobu a 39 procent.

V průměru na jednoho člověka připadá 265 kilogramu směsného odpadu za rok, z čehož firmy produkují 70 kg a obce 195 kg. K tomu Havel připomíná, že například v Německu nebo Rakousku obce běžně dosahují hodnot pod 150 kilogramů na hlavu. Podle něj je to důsledkem programů směřujících ke snižování produkce, které v sousedních zemích začali rozjíždět už v devadesátých letech minulého století.

Připomínat jako dobré příklady hodné následování práci v místech, kde se daří dosahovat příznivých výsledků, se Arnika snaží právě svým Odpadovým Oskarem. Jeho posláním je také upozorňovat, že chytře nastavené obecní hospodářství motivující lidi, aby do směsných kontejnerů vyhazovali co nejméně odpadu, šetří nejen přírodu, ale i obecní rozpočty – a peněženky jednotlivých domácností.

V souvislosti s budoucností nakládání se směsným komunálním odpadem se ve středních Čechách aktuálně diskutuje o záměru vybudovat provoz ZEVO – zařízení pro energetické využití odpadu – v Elektrárně Mělník u Horních Počapel. Představitelé kraje je označují za řešení, které zodpoví otázku „kam s ním“ poté, co bude od roku 2024 zakázáno skládkování. Proti vzniku spalovny na Mělnicku se však ozývají odmítavé hlasy. Arnika vyhlašující Odpadového Oskara mezi mini patří k nejvýraznějším. Podle jejích argumentů je třeba napřít pozornost jiným směrem: třeba k projektům na podporu třídění či ke snižování samotného objemu produkovaného odpadu.

Více čtěte ZDE: