Od úterní 18. hodiny do středeční třetí ranní očekávají velmi silné bouřky. A pokud si živly některý region vyberou, aby naplno předvedly, jak umějí škodit, bude místním úzko: mohou hrozit přívalové srážky kolem 60 mm, lokálně i s kroupami – a s nárazy větru kolem 70 km/h.

Takové počasí s sebou nese četná rizika: od problémů v dopravě a výpadků v energetice až po škody na majetku. Hrozí stékání vody ze svahů, zatopení níže položených míst i vzestup hladin toků. Silnice mohou být i zaneseny nebo podemlety. Vichr může nejen lámat větve a vyvracet stromy, ale také unášet předměty, jež by rovněž mohly přivodit úraz nebo způsobovat škody. I samotné řízení za silné bouřky vyžaduje maximální obezřetnost; obzvlášť chodci pak mohou být ohroženi i blesky a kroupami.

Už od úterní 15. hodiny varují meteorologové před možným vzestupem hladiny toků v části kraje – v povodí Berounky a Litavky. Berounska, Hořovicka, Příbramska a Rakovnicka se týká výstraha pojmenovaná jako povodňová bdělost – tedy varování před 1. (nejnižším) stupněm povodňové aktivity, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Rizikem je však možnost zvýšeného odtoku vody i snížení stability stromů v podmáčené půdě.

Prozatím na úrovni předběžného varování, které se ještě bude dále upřesňovat, meteorologové varují, že crčet voda z nebes může i dál: ojedinělé silné bouřky s vydatnými srážkami by se mohly vyskytnout od šesté ranní až do půlnoci.