V plánu bylo zřízení školy pro zhruba 150 studentů, prostor k meditaci a více než 90 rodinných domů. O koupi pozemků jednal nadační fond s jejich vlastníkem, společností Rezidence Marina Ostrava. Ta spadá do skupiny Asental Group Zdeňka Bakaly.

Kromě odmítavých reakcí místních obyvatel, kteří své názory vyjádřili počátkem července na veřejném projednávání záměru, řekli kategorické ne i zastupitelé. Přestože se oficiální zasedání zastupitelstva ještě nekonalo, jelikož je většina z devíti členů na dovolených, starostka Kamenných Žehrovic Soňa Černá už jejich názor zná. „Abych znala názor kolegů a investora jsme s odpovědí nezdržovali, obeslala jsem naše zastupitele e-maily, kde se mi vyjádřili, zda by na schůzi zastupitelstva zvedli ruku pro vybudování buddhistického centra či nikoli. Jejich rekce byly zamítavé, takže jsem o tom neprodleně uvědomila člena správní rady fondu Tertön Foundation Vladimíra Zuzáka,“ potvrdila starostka.

To bude pro záměr zřejmě konec. Vladimír Zuzák totiž plán společenství představil v červenci Žehrovickým a už tehdy zdůrazňoval, že je pro komunitu důležité, co si místní lidé myslí. „Pokud náš záměr odmítnete, budeme to respektovat. Velmi nám záleží na postoji místních obyvatel,“ řekl Zuzák při setkání v Dělnickém domě.

Místní záměr opravdu zajímal, dokazovala to účast na červencové debatě. Přišlo jich kolem dvou stovek a z velké části vyjádřili přímo na místě svůj názor velmi ostře a jasně. Cizí kulturu a Buddhovo učení ve svém sousedství nechtěli. Do sálu sice tehdy přišli i nadšení vyznavači buddhismu, těch však byla jen hrstka.

Obří buddhistická stúpa tak v regionu nebude. Areál někdejší „Vaňkovky“, který se nachází v lesích a v sousedství Turyňského rybníka – Záplav, ale zřejmě prázdná nezůstane. Jiný zájemce zde výhledově zřejmě něco opravdu postaví. Mělo by jít o rodinné domy. „Je to asi dva týdny, co se na nás obrátil jiný investor ze severní Moravy, který by zde chtěl stavět domy. I v tomto případě musí být vše v souladu s regulačním plánem, aby se zde mohlo cokoli budovat,“ potvrdila Soňa Černá.

| Video: Youtube

Fotogalerie: Na Kladensku má vzniknout jedno z největších center buddhismu na světě