Koronavírus trápi aj susedov

Návštěvu slovenského ambasadora Rastislava Káčera, který na hejtmanství zavítal vůbec poprvé, zhodnotila Pecková jednoznačně: „Moc příjemné jednání.“ S tím, že samotného velvyslance vnímá jako milého a vtipného. Nešlo však pouze o vzájemnou výměnu poklon. Debata se stočila na to, že je žádoucí nadále prohlubovat spolupráci s Bratislavským samosprávným krajem. Hlavním tématem debaty se nicméně staly dopady šíření koronaviru a jejich souvislosti – včetně důsledků pro rozpočty krajů a obcí – což jsou starosti, které mají společné jak oba kraje, tak i obě země.

Od kultury až po důsledky války

Dalším regionem, který rovněž obklopuje hlavní město svého státu, je Kyjevská oblast na Ukrajině. I zde se nabízí řada příležitostí k vzájemné výměně. A velvyslanec Jevhen Perebyjnis nemusel region v okolí Kyjeva dlouze představovat; i zde už byly kontakty navázány v minulém volebním období. O tom, že se je podaří oživit, Perebyjnis nepochybuje, jestliže nemohl přehlédnout, jak se Pecková na setkání s ním oblékla: do ukrajinských barev. „Žluto-modré barvy jí moc slušely,“ oceňuje velvyslanec, jenž i tohle, což nevnímá jako drobnost, považuje za signál možné „aktivizace spolupráce“.

Z debaty přitom vyplynuly rozličné možnosti rozvíjení vzájemných vazeb i společných zájmů: nabízí se třeba spolupráce firem nebo propojení kulturních institucí. Že lze otevřít i netradiční úhel pohledu na vzájemné vztahy, ukázala hejtmanka nabídkou pomoci rodinám, které zasáhl válečný konflikt. A to, prosím, ne nějak na dálku, ale i v bezprostředním kontaktu. Bylo by třeba možné nabídnout dětem z postižených rodin, aby část prázdnin strávily ve středních Čechách – a dokonce i válečným veteránům možnost rehabilitace ve zdejších zdravotnických centrech.

Inspirace pro digitalizaci a inovace

Jednání, v tomto případě vedené na dálku prostřednictvím videokonference, se rozjela i se zástupci Čtyřdohody. Se zástupci regionů z Polska, Německa a Francie, jejichž představitelé podepsali smlouvu o partnerství již v roce 2003 – a před rokem, ještě pod taktovkou bývalé hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO), stvrdili vůli posunout se v rozvoji spolupráce mimo jiné i společným vysazením osmi lip na vrchu Habrovka u Ratměřic na Benešovsku. I to se tehdy stalo součástí historicky prvního Fóra hejtmanů regionů Čtyřdohody.

Vedle Středočeského kraje do tohoto společenství patří Opolské vojvodství, spolková země Porýní-Falc a nynější region Burgundsko-Franche-Comté; v době zrodu spolupráce, vlastně až do roku 2016, bylo Burgundsko samostatným spojením čtyř departementů. Stěžejním tématem nynější videokonference se stala debata o digitalizaci. Probírat podrobnosti však už nebude tématem pro politiky, V kontaktu nadále zůstanou experti z regionů v jednotlivých zemích, které si budou vyměňovat praktické zkušenosti s konkrétními řešeními. Hejtmanka Pecková také jako inspiraci představila uplatňování programu Platinn, jehož prostřednictvím Středočeské inovační centrum pomáhá malým a středním firmám. Nabízí vedení podniků konzultace se zkušeným manažerem v roli experta, který jim doporučí konkrétní opatření, jež považuje za vhodné pro jejich potřeby.

Přátelství prochází i žaludkem

S partnery ze zahraničí lze však domluvit i společné akce zcela jiného ražení. Ukázal to ve středu videohovor mezi Prahou a polským městem Vratislav, jehož se ve svých kancelářích účastnili hejtmanka Pecková a Cezary Przybylski (nezávislý úředník), maršálek Dolnoslezského vojvodství. To je další z polských regionů, s nímž kraj v minulém volebním období začal rozvíjet přátelské vztahy. Obě strany společně probraly nejen těžkosti boje s koronavirem, ale došlo i na plánování možností spolupráce v lepších časech. Až bude vhodná doba, mohla by se podle hejtmančiných slov například uskutečnit společná slavnost pro veřejnost – a to veselice se vším všudy: kromě kulturních spolků by se mohly zapojit třeba i krajské školní statky nebo pivovary.