Zmiňovaným souhrnem situace se v minulém volebním období opakovaně netajil tehdejší krajský radní pro oblast školství Zdeněk Seidl (zvolen za ČSSD): změny vítány, ale jinde. Právě kraje se tahle věc bezprostředně dotýká – je totiž zřizovatelem většiny středočeských středních škol a učilišť. Seidl nakonec konstatoval, když při hlasování krajských zastupitelů postupně neuspělo několik návrhů, že nedokáže zajistit podporu pro jakékoli úpravy struktury škol – a není v jeho silách zvládnout víc než vytvořit tým, který zhodnotí situaci a připraví návrhy možných řešení. To vše nechá na stole pro možné využití svým nástupcem.

Zatím je řeč o čtveřici škol

Nynější radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN) je optimalizaci nakloněn. S tím, že vyzkouší, co za nynější konstelace v krajském zastupitelstvu dokáže prosadit on. Prozatím pro čtveřici škol bude navrhovat spojení s jinými. Pokud se ukáže, že existuje politická vůle ke změnám, následovat budou další návrhy. Byť by k případné změně mělo dojít až od září roku 2022, jako první má již letos na jaře přijít na řadu debata o sloučení Gymnázia pod Svatou Horou v Příbrami s tamějším Gymnáziem Legionářů. Dalšími jsou SOŠ a SOU ve Středoklukách na Praze-západ, mající se spojit se dvěma školami v Kladně (maturitní obory se SOŠ a SOU na náměstí E. Beneše, ostatní s učilištěm v Kladně-Vrapicích), na Kolínsku má SOŠ Český Brod-Liblice přejít pod SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín – a poslední z ohlašovaných změn se týká Jesenice na Rakovnicku, kde by se integrovaná škola měla začlenit do tamější základní a praktické školy.

Argumenty, protesty i petice

Ve shodě se Seidlovými slovy se Vácha netají tím, s jakým nesouhlasem se setkává. Konkrétní návrhy, zvláště ten příbramský, provázejí protesty, desítky minut telefonických debat, ale i petice či intervence poslanců i senátorů. „Každý někoho zná,“ poznamenal v té souvislosti Vácha. Postěžoval si také, že jakmile se objeví nějaký pracovní návrh určený jako podklad pro vedení debaty v rámci výboru krajského zastupitelstva pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, prakticky okamžitě „všichni vědí“, co v něm je.

Sám Vácha přitom má s protesty proti optimalizaci osobní zkušenost: v minulosti jako bývalý absolvent sám podepisoval petici proti slučování železničního učiliště v Brně. Dnes vidí, jak prospěné to bylo – a právě od nástupnické školy chce nyní přebírat zkušenosti s projektem kybernetické bezpečnosti, který by rád zavedl i na středočeských průmyslovkách.

Slučování škol je podle něj výhodné nejen z hlediska úspor pro zřizovatele či lepšího využití pedagogů, kteří vyučují všeobecně vzdělávací předměty. Větší škola s širší nabídkou je podle něj prospěšná i těm, kteří ji navštěvují. Třeba učeň, který si nevěřil (nebo mu nevěřili rodiče), ale přitom se ukazuje, že by bez problému zvládl maturitní obor, může snadno přestoupit „v rámci baráku“ – stejně jako je to možné v případě, kdy se situace vyvine naopak. Jinak však věc vidí třeba nynější ředitel Gymnázia pod Svatou Horou Pavel Karnet, argumentující mimo jiné úspěchy, jichž absolventi jím vedené školy dosahují v následném studiu i v uplatnění: velký komplex nebude mít takové možnosti věnovat každému ze studentů individuální přístup.

Kriticky vůči Váchovi vystoupil třeba i zástupce středočeské opozice Robert Bezděk (ANO), jenž se v pondělí osobně rozjel na 23. zasedání příbramského městského zastupitelstva. „Největší chybou je, že pan radní toto řeší od stolu a se svými podřízenými, aniž by si našel čas a zajel navštívit zastupitele měst a obcí, kde má dojít k uzavření škol,“ řekl Deníku. Vácha ale nesouhlasí; s radnicemi je prý v kontaktu. „Vědí, co chystáme – i že od nich budeme odcházet,“ konstatoval.

Hlavní důvody optimalizace škol

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE OBORŮ:
- Možnost lépe reagovat na potřebu zavádět moderní obory v oblasti IT a kybernetiky, stejně jako v oblasti pedagogiky, zdravotnictví a sociálních služeb, po jejichž absolventech je poptávka
- Redukce oborů, o které uchazeči nemají zájem či jejichž absolventi nemají uplatnění
- Řešení situace, kdy se v téže lokalitě přetahují o žáky stejné či podobné obory na různých školách
- Postupné získávání kvalifikace a možnost specializace v průběhu studia

ZMĚNY VZTAHUJÍCÍ SE KE ŠKOLÁM:
- Možnost zlepšit využití pedagogů všeobecně vzdělávacích i některých odborných předmětů a změnit úroveň odborných učeben, majících mnohde vybavení ze 70. let minulého doletí
- Širší možnosti pro zavádění inovativních metod výuky, lepší propojení výuky a praxe – ale i lepší možnosti vzdělávání pedagogů včetně vedoucích pracovníků škol
- Lepší příležitost ke sdílení odborných kapacit a služeb
- Zmírnění nepedagogické zátěže ředitelů, kteří musí hodně energie věnovat správě velkých školních areálů; často ve špatném technickém stavu či nevyužívaných k výuce, ale pronajímaných jiným uživatelům (naopak jinde má kraj své školy v nájmu)

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje