Mám za to, že je třeba pohnout s výsadbou zeleně? Prosím. Nebo by bylo záslužnější vybudovat bezpečný přechod pro chodce? Či je důležitější zmodernizovat kulturní dům, opravit hasičskou zbrojnici – případně vybavit park novými lavičkami nebo dětské hřiště novými atrakcemi? Kdo má zájem, může vyjádřit své mínění. Anebo má někdo vlastní návrh? Prosím, sem s ním a může se zapojit do výběru (pokud tomu nebrání majetková nebo legislativní omezení). Pak si vyberu a dám svůj hlas. Projekty, které získají největší podporu, se nakonec dočkají uskutečnění. Přání většiny = dobrá volba. Takhle to funguje.

Dosud se participativní rozpočty uplatnily v 58 městech a obcích. Pokud vysloví souhlas středočeští zastupitelé, poprvé vstoupí tato metoda rozdělování peněz i na úroveň kraje. Občané by měli dostat příležitost rozhodovat o využití 50 milionů korun z krajského rozpočtu. Pouze jejich hlasování rozhodne o tom, které projekty si zaslouží změnit se z plánů ve skutečnost. Tak alespoň zní návrh středočeských radních. Jak vše nakonec dopadne, záleží na zastupitelích.

Představa je taková, že o rozdělování 50 milionů korun by aktivní občané měli mít možnost hlasovat každoročně. Za rok sice budou krajské volby – to by však podle slov hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) nemělo představovat problém, ať dopadnou jakkoli. Všichni prý mají zájem na zapojení veřejnosti do věcí veřejných. Deníku řekla, že třeba ODS, která je na úrovni kraje v opozici, ale v Kladně stojí v čele široké koalice, prosadila participativní rozpočet právě v největším středočeském městě.

Předkládaný návrh počítá s tím, že projekty nebudou vzájemně „soutěžit“ v rámci celého kraje, ale v menších celcích. Předmětem debaty zatím zůstává, zda se uplatní dělení podle okresů, jichž je v kraji 12, anebo dostane přesnost detailnější členění: podle 26 obcí s rozšířenou působností. A kolik jim přidělit peněz – snad podle počtu obyvatel? To by měly upřesnit zásady participativního rozpočtu, o nichž se krajští radní a zastupitelé teprve budou bavit; schvalovat by se měly v listopadu. Na uskutečnění prvních z projektů, které si vyberou sami občané, pak má dojít již v příštím roce.

Bude ale hlasování „spravedlivé“ – čili alespoň trochu fér? Nehrozí, že obyvatelé větších měst už kvůli svému počtu „převálcují“ menší obce, které zůstanou bez šance? O odpovědi na tuhle otázku Deníku hejtmanka Jermanová nemusela dlouho přemýšlet. Má jasno: je to o lidech. „Existují svazky obcí, místní akční skupiny, mikroregiony,“ zdůraznila. S tím, že role těchto uskupení je právě zde velmi významná: mohou se domluvit na tom, který projekt chtějí upřednostnit, a občany ze svých lokalit motivovat k hlasování. „To současně podporuje meziobecní spolupráci,“ zdůraznila, že tady nevidí žádný zápor; jen další plus.

Spravedlivý přístup by se podle hejtmančiných slov měl uplatnit i při hlasování, kdy je třeba vzít v úvahu, že mezi staršími občany jsou i lidé, kteří si zrovna netykají s internetem. Počítá se proto s tím, že hlasovat bude možno nejen na webu a prostřednictvím facebookových stránek kraje, ale informace přinesou i krajské tiskoviny – a hlasovat se bude rovněž písemně. Hodně si hejtmanka také slibuje od spolupráce s radnicemi obcí a měst. Jejich představitele chce podrobně informovat na setkání vedení kraje se starosty, jež se uskuteční v první polovině prosince. To už bude po rozhodování na listopadovém zasedání krajského zastupitelstva.

Základní výběr projektů pro první hlasování má navrhnout kraj ve spolupráci s obcemi. Později by měli dostat příležitost i občané. Vazby na jednotlivé radnice se však podle mínění hejtmanky nemají uplatňovat jen při přípravě návrhů. „Pokud si lidé vyberou projekt, který má větší finanční rámec, vidím tam spolufinancování s tou obcí,“ konstatovala.