Upozorňuje na to regionální manažer komunikace Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy Ota Schnepp s tím, že pro občany s dluhy za energie ČEZ spouští speciální webovou stránku. „Zájemci tam najdou přesný návod, jak postupovat,“ konstatoval s upozorněním, že tato šance pro dlužníky v exekuci, aby vyřešili své problémy, platí do 28. ledna. Samotný dluh i částečnou odměnu exekutorovi je sice třeba zaplatit – avšak Milostivé léto umožní zbavit se úroků i většiny nákladů exekuce.

Vedle pohledávek za energie, které dospěly do stadia, že je vymáhá exekutor, mají lidé touto cestou možnost snížit si „výdaje navíc“, jež by byly spojeny i s dalšími neuhrazenými platbami – typicky za zdravotní pojištění, některé výdaje spojené s bydlením, ale třeba i v případě pokut, které lidé dostali jako černí pasažéři a jejich zaplacení následně nevěnovali pozornost. V rámci Milostivého léta stačí uhradit původní pohledávku plus poplatek exekutorovi ve výši 908 Kč. Dlužníci se tak zbaví navýšení – někdy i citelného – o úroky a náklady exekuce, které k původnímu dluhu postupně přibyly. Ředitelka útvaru ESG Skupiny ČEZ Kateřina Bohuslavová doporučuje věnovat Milostivému létu pozornost: „Pro celou řadu dlužníků v exekuci může jít o jediný způsob, jak se vymanit z dluhové pasti a začít normálně žít.“

K této radě se připojuje i Krajský úřad Středočeského kraje, jenž připomíná, že takto lze vyřešit i exekuce, do nichž lidi posílají kvůli neplacení koncesionářských poplatků Česká televize a Český rozhlas. Hejtmanka Petra Pecková (STAN) upozornila, že Milostivé léto může mnoha lidem pomoci zbavit se dlouholeté zátěže v podobě nabalujících se dluhů. „Pokud se rodina či jednotlivec ocitnou v kolotoči dluhů a půjček, dostávají se do pasti, která s sebou nese další problémy – od problémů s bydlením přes domácí násilí až po rozvoj závislostí,“ upozornila. Oceňuje proto všechny, kteří dlužníky o této možnosti pomohou informovat. „Je naprosto výjimečná – a zřejmě se jen tak nebude opakovat,“ míní.

Také kraj se snaží se pomoci s informováním veřejnosti. Už s předstihem odbor sociálních věcí krajského úřadu rozeslal informace o celostátním projektu sociálním odborům všech 26 městských úřadů fungujících ve středních Čechách jako obce s rozšířenou působností – a také organizacím, které pracují s předluženými klienty. Rovněž jejich činnost kraj podporuje, připomněl středočeský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek (ODS). „Například na svém zářijovém zasedání krajské zastupitelstvo výrazně posílilo komplexní dluhové poradenství společnosti Člověk v tísni více než 10 novými úvazky od ledna příštího roku,“ připomněl – s tím, že kraj tak bude mít celkově přes stovku pracovních úvazků v sociálních službách, řešících také problémy předlužených osob.

V souvislosti s lidmi, kteří upadají do dluhových pastí, Hrabánek obzvlášť upozornil na zranitelnost lidí s vážným duševním onemocněním. „Pro ně kraj vytváří komplexní síť podpůrných služeb v rámci reformy péče o duševní zdraví,“ připomněl radní. Kraj je také mimo jiné strategickým partnerem v projektu Rubikon centra, jež pomáhá lidem v insolvenci, aby insolvenčním řízením úspěšně prošli a dosáhli oddlužení.

Jak postupovat v rámci Milostivého léta:
- Kontaktujte exekutora pro vyčíslení jistiny
- Zaplaťte nesplacenou jistinu a poplatek exekutorovi
- Jistinu a poplatek exekutorovi je potřeba uhradit v období do 28. ledna 2022
- Vyžádejte si potvrzení o zastavení exekuce

Zdroj: Ota Schnepp; Skupina ČEZ