Tentokrát se organizátorem pracovního setkání stal mělnický území odbor Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Že takovou poradu uspořádá, bylo dohodnuto již před čtyřmi měsíci – krátce poté, co se republikou prohnala ničivá bouře Herwart s nárazy větru dosahujícími i síly orkánu. Právě to, co se tehdy na sklonku října odehrávalo na Mělnicku, se stalo jedním z hlavních témat. Řeč byla o konkrétních událostech – ale hlavně o tom, jak při podobných malérech postupovat jak se na ně co nejlépe nachystat. Jistě; improvizace a schopnost reagovat na vývoj situace jsou mimořádně důležité – jak ale známo, štěstí přeje připraveným. 

I proto je důležité, aby lidé na radnicích věděli, jak to chodí při mimořádných událostech, kterým nelze účinně čelit – zrovna Mělnicko má kromě vichru bohaté zkušenosti i s povodněmi – a ani není možné zmáknout vše naráz při odstraňování jejich následků. Když se nedostává sil a prostředků, aby bylo možno okamžitě zasahovat všude, kde je to třeba. I proto hasiči starostům či jejich zástupcům představili situaci také z pohledu svého štábu, který v Mělníku v souvislosti s vichřicí Herwart zasedal.

Ničivá bouře způsobila v mnoha obcích nespočet specifických situací, které museli řešit právě představitelé místní samosprávy, vysvětlil Miroslav Steinz z mělnického územního odboru profesionálních hasičů. S tím, že účelem setkání bylo začlenit starosty do děje s určitým nadhledem: z celookresního pohledu. „Dále pak seznámit je se vzniklými situacemi a otevřít debatu, při které si mohli vyměnit své poznatky z řešených stavů – a tak si předat užitečné zkušenosti,“ shrnul Steinz smyl svolaného setkání.

Hasiči se také věnovali tématu blackoutu, tedy závažnějšího výpadku v dodávkách elektřiny – situace, kterou mnohde zažívali právě v souvislosti s říjnovou vichřicí. I pro takové případy si zástupci obcí odnesli rady, jak se připravit na zmírnění následků.