Ne náhodou patří právě doprava k tematickým oblastem, o nichž bude ve čtvrtek dopoledne řeč v informačním středisku Středočeského kraje v Husově ulici v centru Prahy, kde Deník pořádá setkání s hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO) a dalšími hosty. Právě téma dopravy a dopravní obslužnosti má podle slov moderátora diskusního panelu Tomáše Skřivánka, šéfredaktora centrální redakce Deníku, patřit ke stěžejním. K dalším patří především oblasti bezpečnosti, vzdělávání a inovací. Dojde ale i na celkovou bilanci vývoje kraje v polovině volebního období: co se za dva roky povedlo – a co se do konce volebního období ještě stihne?

Stavět se má hodně

V oblasti dopravy by změny měly být nejviditelnější. Stavět se má tak masivně, že bude třeba dobře plánovat dopravní omezení, aby kraj zůstal průjezdný. A také se snažit o to, aby se třeba neopakovaly aktuální komplikace z Berounska, kde se práce zastavily – a kraj hledá novou firmu, která rekonstrukci hlavního průtahu na trase Beroun – Králův Dvůr dokončí.

Ani kritici však nemohou přehlížet pokroky, jichž se podařilo dosáhnout v přípravě silničních staveb, či opatření mající usnadnit jejich realizaci – především v takzvaném předfinancování akcí, na něž kraj pak získá prostředky z evropských prostředků i národních fondů. Tohle sice není vidět – má to však pomoci ke zrodu staveb, jež pak budou k nepřehlédnutí. Totéž vlastně platí i pro vytváření koncepcí či přípravy na budoucí čerpání evropských peněz, vycházející z jednoduché filozofie: kdo připraven nebude, bude mít smůlu, protože mít velké plány pouze v hlavě nestačí. Zatím bez zřetelného efektu, ale velkými dopady do budoucnosti by také mohly být provázeny například plány na opatření pro boj se suchem.

Ilustrační foto
Zastávky autobusů i vlaků může kraj opravovat nově

Vítaný osobní kontakt

K novinkám nynějšího volebního období, s nimiž se může setkat kdokoli, patří takzvané úřední dny hejtmanky v regionech. Jaroslava Pokorná Jermanová vyjíždí do měst, kde se s ní bez předchozího domlouvání termínu může setkat kdokoli a promluvit o svých starostech i radostech. Z těchto setkání, která se setkávají se značným zájmem starostů, zástupců spolků a organizací i občanů, někdy vzejdou dokonce podněty pro krajský úřad k prošetření věci. Podle návrhu hejtmanky se zrodila také další novinka – krajský fond na opravu památek se společenským využitím (tedy takových, které jejich vlastníci otevírají veřejnosti).
Jak prostřednictvím krajských peněz, tak i přímých vazeb například v rámci projektu Bezpečný Středočeský kraj se hejtmanství daří rozvíjet vazby s policií. Stejně jako s hasiči; profesionálními i dobrovolnými. Příznivou zprávou je, že se podařilo zkonsolidovat situaci v krajských nemocnicích; dříve velmi neutěšenou zvláště v Kladně a Mladé Boleslavi.

Ne všechny plány vyšly

S chválou i z řad opozice se setkává činnost koordinátora veřejné dopravy IDSK (Integrované dopravy Středočeského kraje). Pokroky jsou vidět ve fungování Středočeské centrály cestovního ruchu. Nadějně se také rozjíždí činnost Středočeského inovačního centra, které funguje jako spolek.

Nenaplnila se naopak očekávání původně vkládaná do jiného spolku založeného krajem – Asociace středočeských nemocnic. Ukázalo se, že sdružení krajských akciových společností ve zdravotnictví pod jednu střechu, aby posílily svou vyjednávací pozici ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám, efekt nepřináší – a jako lichá se ukázala i naděje, že spolek pomůže šetřit peníze pomocí centrálních nákupů.

Myšlenky na pořizování materiálu touto formou zůstávají aktuální – už ale bez účasti tohoto spolku. Po něm vlastně zbyla jen pachuť z debat kolem role někdejšího generálního sekretáře asociace, který podle náznaků některých ředitelů nemocnic mohl mít stahu působit jako jakási spojka k lidem, jejichž jména se posléze stala známými v policií řešené kauze údajného ovlivňování zdravotnických zakázek v Praze i jinde.

Ilustrační foto
Konec bloudění. Všechny nemocnice nabídnou pacientům urgentní příjem

Bývalí partneři hartusí

Souvislosti kolem nemocniční asociace se staly jedním z témat ostrých opozičně-koaličních polemik. K výtkám z řad opozice se řadí i personální politika vedení kraje nebo nově zavedené proplácení žákovského jízdného, což nelíbí STAN ani ODS. Jejich politici to označují za nesmyslný krok spojený se zbytečným vyhazováním peněz, jehož smyslem není nic jiného než ústupek hnutí ANO novým koaličním partnerům z ČSSD a komunistům, kteří tuto koalici podporují. Dalším vlekoucím se a hojně opakovaným tématem je handrkování kolem auditu ve středočeské správě a údržbě silnic – včetně dalších kontrol v této příspěvkové organizaci kraje, jíž ročně „protečou“ miliardy korun.

Původně se po krajských volbách vytvořila koalice ANO se STAN, ODS a Nezávislými Středočechy (zvolenými na kandidátce TOP 09). Hnutí ANO však loni na podzim koaliční smlouvu vypovědělo a nyní spolupracuje s novými partnery, přičemž se dodnes – i po roce – ukazuje, že rozchod to nebyl přátelský.

Sporů, které získávají poměrně značný mediální ohlas, se objevuje víc. Známé jsou třeba rozpory kolem deseti milionů korun poslaných organizátorům červencových oslav 115. narozenin motocyklové značky Harley-Davidson. Zatímco vedení hejtmanství si pochvaluje, jak se podařilo propagovat kraj jako turistickou destinaci v žádoucí cílové skupině a díky útratě množství účastníků došlo k podpoře podnikatelů a zprostředkovaně i veřejných rozpočtů, opozice hovoří o zbytečných výdajích v souvislosti s akcí, jež by se uskutečnila tak jako tak.

Některé záležitosti získají i celostátní dopad, byť se nemusí jevit jako zrovna zásadní. Rozruch třeba přednedávnem vyvolaly zprávy o tom, že auto, které krajský úřad poskytl hejtmance i k soukromému používání, řídí také její muž – a že vůbec existovala smlouva, jež to umožňovala. Hejtmančin manžel Jakub Pokorný reagoval veřejným vystoupením s prohlášením, že ničeho krajského – s výjimkou své ženy – už se ani nedotkne.

Královský advent na Křivoklátě totiž dostál svému přízvisku a splnil očekávání tisíců turistů, kteří v sobotu či v neděli na hrad zavítali.
Středočeské památky ožívají vůní adventu