Své vybavení a dovednosti představili příslušníci různých složek integrovaného záchranného systému. Vedle hasičů, kteří ukázali nejen techniku, ale i hydraulické vyprošťovací zařízení přímo v akci při „otevírání“ havarovaného auta i umění lezecké skupiny včetně simulované záchrany člověka z výšky, zaujali také místní strážníci, kteří předvedli, jak si dokážou poradit s ozbrojeným pachatelem. Zaujaly také ukázky výcviku psů, s nimiž vystoupili nejen středočeští celníci, ale také tým Asociace dobrovolných záchranářů ČR.

„Vzhledem k tomu, že převážnou část návštěvníků tvořily děti, byl doprovodný program na říčanském náměstí zaměřen hlavně na ně,“ připomněl Petr Svoboda z centrály středočeských hasičů, že akce byla určena zejména pro děti z mateřských a základních škol – přičemž upozornil na rozmanité aktivity: od vyplňování kvízu přes možnost vyzkoušet si džberovou stříkačku až po skutečnou obsluhu opravdového vyprošťovacího zařízení. „Velká fronta se tvořila i před simulátorem dopravní nehody, který předvedl BESIP,“ připomněl Svoboda.

Policistka Lucie Kostečková zase upozornila na zájem o vybavení prvosledové hlídky či o zkoumání otisků prstů kriminalistickým technikem – a přímo s nadšením se prý setkalo měření alkoholu při dechové zkoušce. „Děti měly také možnost nasednout do služebního vozidla, kde si zkusily zprovoznit výstražné světelné a zvukové zařízení,“ uvedla Kostečková.

Upozornila ale i na nabídku pro dospělé: pro ty byly připraveny materiály s informacemi o aktuálních preventivních projektech – stopvloupani.cz a Zabezpečte se! – a preventivní brožury Na kole jen s přilbou či Bezpečně na vodě.