Rozdělovat se bude podobně jako nedávná dodávka prvních pěti tisíc litrů – prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Jejich zástupci dostávají prostředním systému krizového řízení pokyn, aby si do Benešova přijeli vyzvednout přidělený díl.

Těchto 26 měst, jejichž úřady zajišťují správní záležitosti i pro obce ve svém okolí, zajistí dopravu dezinfekce o něco blíž konečným příjemcům. Při další distribuci pak spolupracují i se sbory dobrovolných hasičů z regionu své působnosti.

Prvních pět tisíc litrů dezinfekce, dovezené v pětilitrových baleních, si zástupci měst fungujících jako obce s rozšířenou působností z celého kraje vyzvedávali u benešovských hasičů ve středu.

Online reportáž

Koronavirus v Česku