Potřebuje vědět, jak se v následujícím období bude vyvíjet počet odběratelů, aby vedení města mělo podklady k rozhodnutí o další výstavbě. Omezená kapacita vodovodu to výrazně ovlivní. Na výsledky je zatím třeba počkat, řekla Deníku Kateřina Lauerová z říčanské radnice. S tím, že úřad agendu zpracovává – a další informace budou zveřejněny po celkovém vyhodnocení. To je pro vedení města mimořádně důležité – napoví totiž, jakými cestami se ubírat při plánování budoucího rozvoje.

Vodu hlavně pro místní

Systém rozdělení kapacity pitné vody připravuje říčanská radnice kvůli tomu, že její přítok z Prahy je omezený. Smlouva s hlavním městem je uzavřena na dodávky 1,03 milionu metrů krychlových ročně – a na dalších 70 tisíc kubíků mají Říčany opční právo. Že by si v případě zájmu mohly říci o víc, není v nejbližších letech reálné – neumožní to kapacita potrubí, vysvětlil starosta Vladimír Kořen (Klidné město).

„Pražští vodohospodáři připravují nové propojení Jesenice a Uhříněvsi – a do doby, než bude projekt připravený a s územním povolením, nám více vody poskytnout nemohou. A to se dá očekávat až po roce 2022,“ řekl s odkazem na přítok od přivaděče ze Želivky. S tím, že i nové místní zdroje (zvláště by se nabízelo obnovení vrtů mezi Radošovicemi a Pacovem, byť málo vydatných) by si vyžádaly desítky milionů a mnohaletou investiční přípravu. Zastupitelé se proto rozhodli nabídnout volnou kapacitu nejprve místním, kteří zatím nejsou připojeni – a až poté, co odmítnou nebo nebudou reagovat, jejich rezervace „propadne“; dostupnou vodu pak bude možno uvolnit pro nové projekty jiných zájemců.

Houbový úlovek z Křivoklátska.
VÝZVA: Sezona hub propukla. Pochlubte se svými úlovky, pošlete nám fotografie

Nejde jenom o vodu

Problémy s kapacitou potrubí jsou i v řadě dalších regionů, potvrdila Deníku mluvčí Středočeských vodáren Lenka Kozlová. Ne že by byl vody nedostatek, ale kvůli omezené kapacitě potrubí ji mnohde není snadné dostat do míst, kde je zájem o odběr. Citelné je to zvláště tam, kde se výstavba bouřlivě rozvíjí; nejen kolem Prahy, ale nyní třeba i v některých oblastech na Mělnicku. Vodovodní síť v takových obcích bývá kvůli možnosti připojit další zájemce nutno posilovat i rozšiřovat.

Důsledky omezené kapacity potrubí pociťují i odběratelé, kteří už připojeni jsou. Hlavně v době napouštění bazénů, kdy se průtok trubkách zvýší několikanásobně, a v časech zalévání. Zvlášť v nové zástavbě, kde jsou běžné automatické závlahové systémy; často u většiny domů nastavené na stejnou hodinu. Pak dochází k poklesu tlaku i k zakalení vody. V těchto souvislostech Kozlová zmínila například oblast kolem Buštěhradu či Hovorčovice na Praze-východ.

Ještě větším problémem než vodovody bývají z pohledu připojování dalších staveb kanalizace. Trable přinášejí omezené kapacity čistíren odpadních vod, které je nejprve nutno rozšířit. „A to je mnohem složitější než prodloužit potrubí; jde o jiný proces – i o jiné peníze,“ upozornila Kozlová.

Ilustrační foto.
Nejvíce cyklistů zemřelo ve středních Čechách

Proces připojení k vodovodní síti
1. Zjištění údajů o síti – o umístění vodovodních řadů i kanalizačních stok
2. Zpracování technické dokumentace přípojky
3. Posouzení projektu vodárnami a vlastníkem místních rozvodů
4. Získání souhlasu s umístěním stavby v územním řízení
5. Provedení výkopových prací
6. Napojení na vodovodní řad nebo kanalizační stoku oprávněným pracovníkem provozovatele
7. Provedení pokládky a montáže potrubí
8. Předepsané zkoušky před zasypáním potrubí (tlaková zkouška a zkouška těsnosti)
9. Osazení vodoměrné sestavy
10. Geodetické změření přípojky
11. Přihlášení k odběru vody / odvádění odpadních vod a uzavření smlouvy
12. Užívání dokončené stavby (někdy stačí splnění všech podmínek bez dalších úředních kroků, v jiných případech je nutná komunikace se stavebním úřadem – buď kvůli oznámení záměru o užívání dokončené stavby, nebo kvůli kolaudaci)

Zdroj: Vodovody a kanalizace Beroun

Rodný dům Jana Palacha už roky chátrá.
Palachův památník ve Všetatech otevřou na sklonku září