„Jedním takových nenadálých událostí je i průlet akrobatky zavěšené pod héliem plněným balónem,“ uvedl režisér a dramaturg Jakub Vedral s tím, že takových balónů je na světě jen několik desítek a pro Pražany i návštěvníky metropole to je unikátní zážitek vzbuzující velmi silné emoce.

Odvážnou akrobatku, která si říká Kristýna Spirulina, do vzduchu vyzvedl balón naplněný 160 kubíky hélia. Jen pro představu, tento objem plynu se vejde do neuvěřitelného množství 16 tisíc pouťových balónků.

„Když jsme byli malé děti, všichni jsme chtěli letět na pouťových balóncích, a proto jsem si nechal ve Velké Británii ušít o něco větší balón. Když s ním pak letíme, je to i pro nás velká sláva,“ popsal dojmy režisér. „Spojit akrobatku s pozadím Hradčan a ještě s hudbou je skutečně boží,“ dodal.

Celý balón je de facto jedna velká loutka, kterou ovládá „loutkoherec“ ze země. Vodiči byli tentokrát dva, Dominik a Juráš.

Když ale fouká silnější vítr, nelétá se. Balón lehčí vzduchu by mohl nejen uletět i s akrobatkou, ale hrozilo by, že by poryv balónem mrštil i s upoutanou sólistkou o zem.