„Zneužívaly se peníze Pražanů a výdaje na sociální služby kryly pošlapávání práv lidí s postižením,“ naznačila, že obyvatelé mohli při pobytu trpět – přičemž vzhledem k tomu, že jsou zbaveni svéprávnosti, měli jen minimální naději, že se jim podaří dostáhnout nápravy. K té by teď mělo být blíž. „Usiluji o změnu přístupu v celé sociální oblasti, zejména směrem ke zkvalitnění služeb a ochraně práv jejich uživatelů,“ uvedla radní.

Velmi ostrými slovy přitom neťala do cizího území: svojšický ústav provozuje Praha jako svoji příspěvkovou organizaci. Právě radní Johnová zadala audit směřující ke zmapování tamějších poměrů – a hovoří o věcech, které se zřejmě stanou podnětem pro policii. A další audity, jež se zaměří také na další obdobná zařízení zřizovaná Prahou, avšak ležící mimo území hlavního města, mají následovat.

Aféra z Kolínska

Zatímco péče o klienty svojšického domova měla podle slov radní rezervy, utrácet peníze se prý dařilo s nebývalou zdatností. Johnová se obula například do pořízení automobilu s nákladnou sportovní výbavou, u něhož není jasné, jak a zda vůbec sloužil potřebám klientů; upozorňovala také na údajně předražené nákupy či objednávání služeb zbytečných nebo přinejmenším zbytečně drahých. A rovněž na výdaje za nákupy vybavení, jež ústavu vůbec nesloužilo. Mimo jiné také mělo docházet k čachrům s platy zaměstnanců, aby si pár vybraných mohlo přijít na nadstandardní odměny. Řeč přitom není o drobnostech: předpokládanou celkovou škodu vyčíslila radní na více než 15 milionů korun!

Dlouholetého ředitele příspěvkové organizace pražská radní odvolala hned v únoru po své návštěvě domova na Kolínsku. „Existuje obrovská propast mezi vynakládanými prostředky a stavem zařízení a kvalitou péče,“ uvedla, že na naprostý nepoměr mezi vynakládanými penězi a tím, co za ně bylo pořízeno, se nedal přehlédnout už na první pohled. Ve středu zdůraznila, že je třeba skoncovat s praxí, kdy může docházet ke zneužívání peněz a k nedostatečné péči o lidi s postižením, kteří se nemají jak bránit.

Aféra z Mělnicka

Důkladným kontrolám zaměřeným na hospodaření se nevyhnou ani poskytovatelé sociálních služeb, jež působí jeho příspěvkové organizace Středočeského kraje. V tomto případě se podnětem staly události z Mělnicka. Krajští radní před měsícem odvolali ředitele jednoho z tamějších domovů pro seniory. Nejen odbor vnitřní kontroly krajského úřadu, ale na základě podaného trestného oznámení i kriminalisté z krajského policejního ředitelství prověřují podezření, že ve všestudském domově Červený mlýn došlo k pochybením mimořádné závažnosti: údajně měly zmizet peníze v hotovosti, a to v řádu milionů korun.

Středočeská radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová (ČSSD) v té souvislosti ujistila – a to i po rozhovorech s klienty – že poskytování péče v domově nebylo jakkoli narušeno. Deníku řekla, že zcela jistě nehrozí ani jakékoli problémy do budoucna, které by snad mohly souviset s nedostatkem peněz; naopak se pro Červený mlýn dokupuje vybavení, jež například usnadní zajišťování hygieny nepohyblivých osob. „Bude-li prokázáno, že možné neoprávněné nakládání se svěřenými finančními prostředky bude mít dopad na klienty zařízení, jsem připravena radě kraje a zastupitelstvu navrhnout adekvátní řešení tak, aby jim nebyla způsobena jakákoliv finanční újma,“ zdůraznila, že obyvatelé nemusejí mít obavy ani o své peníze, které si v domově uložili na takzvaných depozitních účtech.