Je to výsledek 1734 kontrol, na něž hygienici v kraji vyrazili od počátku ledna do konce září. Vedle restaurací s teplou kuchyní, kam zamířili nejčastěji, se s větší frekvencí zaměřili na závodní stravování, ale i na provozovny, kde se nevaří: cukrárny, kavárny či lahůdkářství.

Ve třech provozovnách byly zjištěné nedostatky natolik závažné, že rozhodli o jejich okamžitém uzavření (v jednom případě šlo o stánek na jednorázově pořádané akci). Sedmatřicetkrát došlo na dočasné pozastavení výkonu činnosti, což znamená omezení produkce, jíž se týká zjištěný problém, do doby odstranění nedostatků.

Jurta ve vesnici Želivec.
Obec nemá peníze na novou školní budovu, žáci se učí v jurtě vedle tělocvičny

Odstranění závad nařizovali hygienici ve 176 případech. „Opatření spočívala především v nařízení sanitace provozovny či výrobníku zmrzliny, a to ve 38 případech,“ připomněla Šalamunová důkladné smýčení, drhnutí a mytí. Upozornila dále na nařízení likvidace potravin, na což došlo třináctkrát, či na dva případy deratizace či desinsekce při výskytu hlodavců nebo hmyzu. Někdy je až s podivem, co personál bez upozornění hygieniků nezarazí. Zářijová kontrola kuchyně a skladu potravin provozovny na Mělnicku například odhalila trus hlodavců nejen na podlaze pod technologickými zařízeními, ale i v rozích místností. Typickým problémem pak bývá znečištění zašlou špínou, zbytky potravin, mastnotou a prachem.

Hygienici se však nesoustředí pouze na „hygienu“, míněno čistotu v navštíveném provozu. K často opakovaným prohřeškům patří třeba nedostatky v označování polotovarů a rozpracovaných pokrmů nebo pochybení v souvislosti se skladováním potravin či surovin nebo překročení data použitelnosti.