Neměla to daleko: tým SIC po přestěhování z Dolních Břežan působí přímo v budově krajského úřadu na pražském Smíchově.

Kraj chce být tahounem republiky

Hejtmanka potvrdila, že ambicí středních Čech je být inovačním lídrem, jehož aktivity by měly pomoci České republice posunout se během dvanácti let mezi nejinovativnější země Evropy. Právě o tom hovořili představitelé kraje loni v červnu, kdy se oficiálně přihlásili k nové republikové inovační strategii nazvané The Czech Republic: The Country For The Future.

Vedení kraje k tomu chce přispívat dlouhodobou systematickou podporu inovací – a také nabízet zázemí v podobě vědecko-výzkumných infrastruktur, které poskytují důležité technologie a znalosti malým a středním firmám.

„Ty se pak stávají konkurenceschopnější nejen v národním, ale i mezinárodním měřítku,“ upozornila hejtmanka na praktický přínos. „Spolu s Prahou tvoří Středočeský kraj 50 procent vědecko-výzkumné kapacity České republiky. Nachází se v něm přes 25 špičkových pracovišť v čele s centry nadnárodního významu a unikátními akademickými ústavy,“ poznamenala.

Přilákat vědce mají i peníze

Jako hlavní nástroj kraje pro podporu inovací v regionu oceňuje Jermanová právě působení SIC a jeho projekty. Mimo jiné to, že inovační centrum uzavřelo strategické partnerství s webovým portálem Researchjobs.cz, který se se specializuje na inzerci pracovních pozic ve výzkumu, vývoji a inovacích – a díky vzájemné spolupráci a propojení webových stránek lze na webu SIC najít nové nabídky zaměstnání pro vědce přímo na území Středočeského kraje.

Pomocí pracovníkům přicházejícím ze zahraničí v počátcích jejich působení ve středních Čechách pak je aktivita SIC nazvaná Welcome Office: jde například o poskytování informací pro žadatele o vízum, ale také o pracovních příležitostech i možnostech investování – a vítány jsou rovněž obecné informace o regionu a jeho životních podmínkách.

Velkým projektem je záměr, o jehož budoucnosti se rozhoduje právě nyní v souvislosti s tím, že kraj se uchází o finanční podporu z programu Horizont 2020. Pokud se peníze podaří získat, měly by pomoci při získávání vědců ze zahraničí pro působení ve středních Čechách.

„Žádost nyní prochází hodnocením – a výsledky budou známy v únoru. V případě schválení dotace bude program realizován v období od května 2020 do dubna 2025,“ upřesnila hejtmanka. S tím, že cílem je přivést do středních Čech až 30 zkušených vědců – přičemž se nemusí jednat jen o cizince; jde i o snahu přimět k návratu výzkumníky hovořící česky, kteří v minulosti odešli do zahraničí takzvaně za lepším.

Nyní jde o to vytvořit jim srovnatelné podmínky i doma. Na vědeckých pracovištích ve středních Čechách by nové posily měly působit v pěti výzkumných oblastech, jež se považují za klíčové strategické technologie pro budoucnost a jimž se vědecká centra působící v kraji věnují. Jsou jimi biotechnologie a biomedicína, laserové technologie, kosmické technologie, energetika a digitalizace.

Inovace o lidech a pro lidi

Věda však rozhodně nemá zůstávat za dveřmi laboratoří a dalších pracovišť výzkumných ústavů. Pomoci tomu má projekt Inovace v srdci, o němž hejtmanka říká, že to není jen značka. „Je to společná myšlenka, filozofie, životní styl. Pro vědce, studenty, podnikatele, starosty a nadšené obyvatele Středočeského kraje. Pro všechny, kteří chtějí hledat nové cesty a nová řešení,“ konstatovala.

Lidé se tak mohou dozvědět třeba o vědci, který vylepšil lék proti rakovině prsu a vytvořil novou, ještě účinnější látku. O majiteli výrobní firmy, který se rozhodl investovat do nových strojů, aby měl kvalitnější výrobky a stal se konkurenceschopnější. Nebo o starostovi obce, kde mají problémy s vodou a velké výdaje za veřejné osvětlení – a proto hledá u moderních technologií pomoc v oblasti vodohospodářství a úspornějších světel. „To nejsou vymyšlené příklady, ale skutečné příběhy Středočeského kraje, které chceme vyprávět všem,“ uvedla Jermanová.

„Inovace v srdci má za cíl zpřístupňovat a popularizovat inovace a úspěchy široké veřejnosti i firmám a výzkumným ústavům, usnadňovat spolupráci a informovat o možnostech využití inovačního potenciálu Středočeského kraje,“ upozornila. „K tomuto účelu slouží také nový web inovacevsrdci.cz a facebooková stránka SIC,“ doplnila hejtmanka.

Ze strategie Středočeského kraje pro rozvoj měst a obcí

- Mezi konkrétní projekty se řadí například efektivní hospodaření s vodou. Před rokem kraj inicioval založení platformy Aliance pro vodu, která je určena všem regionálním subjektům působícím v oblasti vodního hospodářství. Je místem setkání výzkumných organizací, firem, zástupců měst a obcí a dalších orgánů veřejné správy.

- Cílem je pomoci městům a obcím při rozhodování, jakou cestou se vydat v případě obnovy nebo budování nové kanalizace či vodovodní sítě. V úzké spolupráci s odborníky z výzkumných organizací, soukromých sdružení i firem mohou představitelé radnic získat komplexní a aktuální informace, které lze využít k přípravě veřejné zakázky nebo výběru vhodné dotace.

- Dalším příkladem je unikátní koncept inteligentního veřejného osvětlení, které využívá pouliční lampu jako univerzální nástroj. Kromě světla může poskytovat také internet a energii pro dobíjení elektromobilů. Poslouží také k umístění rozmanitých čidel.

- V obcích Středočeského kraje se nachází zhruba 200 tisíc lamp. Mnohé z nich jsou na klíčových místech u škol, obchodů, úřadů, v blízkosti domácností. V současné době nelze u většiny regulovat intenzitu světla, což přináší větší náklady na energie, ale také způsobuje takzvaný světelný smog. Ve spolupráci s odborníky z ČVUT, firmou Byzance a městem Český Brod byla nainstalována první etapa multifunkčních lamp, které se doslova přizpůsobují svému okolí a umožňují i celou řadu nadstavbových služeb. Jedná se o pilotní projekt ve středočeském regionu i v celé ČR.

Zdroj: hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová