„Cílem je ukázat veřejnosti i politikům a vládám, že systém urgentní péče poskytované kompetentními profesionály a přístupný pro všechny občany bez rozdílu a bez bariér má zásadní vliv na snížení morbidity, mortality a dosahuje optimálního poměru benefitu a nákladů,“ vysvětlila Šeblová.

Z jejích slov plyne, že odborníci na záchranu životů a pomoc při náhlém a závažném zdravotním stavu považují za důležité zdůrazňovat nejen veřejnosti, ale lidem, kteří v jednotlivých zemích rozhodují, že záchrany se musí dočkat všichni, kteří to potřebují – a vyplatí se to. Připomínají také, že vedle nemocí a poranění v posledních letech stoupá i počet takzvaných psychosociálních urgencí, kdy pacientovy obtíže mají psychické a sociální souvislosti; ať již jde o psychiatrická onemocnění, pokusy o sebevraždy, nejrůznější formy závislostí či prostředí takzvaných sociálně znevýhodněných skupin obyvatel.

Součástí oslav a propagace v rámci evropského Dne urgentní medicíny je hned několik akcí: ve čtvrtek to byl kazuistický seminář na oddělení urgentního příjmu dospělých nemocnice v pražském Motole, jímž ve chvílích, kdy je opravdu zle, procházejí i mnozí pacienti ze středních Čech. Aktuálně se v Koutech nad Desnou odehrává náročná soutěž zdravotnických záchranných služeb Rallye Rejvíz a v jejím rámci Helpíkův pohár ve Velkých Losinách – soutěž páťáků v poskytování první pomoci; obě prestižní akce se tradičně konají i se středočeskou účastí. Šeblová upozornila i na výstavu fotografií Jindřicha Štreita nazvanou Na urgent!, jež bude od pondělka k vidění v Olomouci.

Za významnou událost pro českou urgentní medicínu i čest pro celou republiku označila pořádání kongresu EuSEM (European Society for Emergency Medicine), jehož 13. ročník se v Praze uskuteční ve dnech 12. – 16. října. Především studentům, lékařům i dalším zdravotnickým pracovníkům Šeblová připomněla, že půjde – z pohledu odborné veřejnosti tedy určitě – o další „svátek“. „Příležitost slyšet špičky světové a evropské urgentní medicíny,“ zdůraznila.