Cílem setkání je ukázat, že jednou z možností, jak zlepšit zásobování občanů, je nepřicházet o vodu, kterou se již podařilo získat: omezovat ztráty ve vodovodních sítích.

Právě na jejich snižování je zaměřeno hlavní téma programu, vystoupení Zdeňka Svitáka z Nadace DHI, jenž se bude věnovat podpoře pro malé a středně velké obce právě na řešení ztrát vody. Nebude však chybět ani pojednání o zavádění technologií pro „chytrý venkov“.

O to se včetně přiblížení konkrétních řešení užitečných pro obce postará Marek Jetmar z krajského úřadu, jenž má na starosti rozvojové strategie a koncepce. Dojde i na představení inovačního centra v podání Jarmila Vyčítala, který je v jeho týmu expertem na vodohospodářství.