Malér se stal už před týdnem v Plzeňském kraji. V noci na úterý 8. října uniklo ve firemním areálu v Klatovech větší množství přípravku na impregnaci dřeva. Jed se dostal do Drnového potoka, který je významným přítokem řeky Úhlavy – a ta se vlévá do Berounky. Tudy všude tečou i chemické prostředky, které nelze z vody odstranit.

Jediným řešením je zvýšit odtok z přehrad, aby se nevítaná příměs co nejvíce naředila. To také pracovníci státního podniku Povodí Vltavy dělají již od soboty – a vedlo to ke snížení koncentrace škodlivin ještě v korytu Úhlavy. Problém nicméně vyřešen není: znečistění postupuje dál.

Opatřením pro aktuální situaci, které středočeský krajský úřad doporučuje již od pondělka, je nevyužívat Berounku ke koupání, neumožnit to ani zvířatům – a vodu z řeky také nedávat zvířatům pít. Nedoporučuje se využívat tuto vodu ani k zalévání zahrad. Od středy kraj ještě radí v bezprostřední blízkosti Berounky z preventivních důvodů nečerpat vodu ze studní.

Již v pondělí také krajský úřad varoval před konzumací ryb ulovených v Berounce. Toto upozornění stále platí – ovšem s dodatkem: prozatím. Více mají napovědět výsledky laboratorních rozborů vzorků ryb chycených v Úhlavě, které by měly být k dispozici do konce týdne. Pak bude jasné, jestli je důvod k obavám z možnosti vlivu na lidské zdraví.

Postup chemikálie i její dopady na životní prostředí úřady pečlivě slibují. Slibují, že budou informovat, až nebezpečí pomine – avšak i průběžně o vývoji situace.

Již v pondělí také Středočeský územní svaz Českého rybářského svazu informoval své místní organizace, že kvůli kontaminaci řeky je třeba přerušit nasazování ryb do Berounky. „Do odvolání jsme zastavili nasazování ryb, což byl první logický krok,“ uvedla jednatelka územního svazu Jaroslava Fryšová.

„Se zástupci místních organizací jsem se domluvila na zvýšeném monitorování Berounky: případné úhyny ryb mi budou neprodleně hlásit – a my následně na krajský úřad,“ doplnila. Na chemikálie v řece rybáře upozorňují webové stránky krajského svazu i jednotlivých místních organizací. Také zástupci místních organizací osobně informují lovící rybáře, pokud je u řeky potkají.