Do akce, jež se v pátek uskutečnila nejen v celostátním, ale i v celoevropském měřítku, se v rámci kraje zapojila stovka policistů. Ti zkontrolovali 721 vozidel a jejich řidičů, uvedla mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová. „I přesto, že byla veřejnost předem informována o akci i o stanovištích, středočeští policisté zjistili během čtyřiadvaceti hodin celkem 301 dopravních přestupků,“ konstatovala. S upřesněním, že 223 z nich vyřídili pokutou uloženou na místě; v celkové výši 164 tisíc korun.

Překročení povolené rychlosti policisté v kraji zaznamenali ve 233 případech. „Další čtyři řidiči usedli za volant pod vlivem alkoholu – a jeden pod vlivem drog,“ řekla Schneeweissová.

Podobné výsledky přinesla akce Speed Marathon i v celorepublikovém měřítku. Podle sdělení mluvčí policejního prezidia Hany Rubášové policisté zkontrolovali bezmála 5,3 vozidel, přičemž odhalili 2281 dopravních přestupků. Zhruba třetina kontrolovaných, 1740 řidičů, překročila povolenou rychlost. Z dalších zjištění Rubášová vypíchla nepoužití bezpečnostních pásů (v 91 případu), nevyhovující technický stav vozidel (62), požití návykových látek (40) či chybějící dálniční známky (27).

„V tuto chvíli stále probíhá vyhodnocování celé akce – a na základě provedených analýz v různých lokalitách se policisté i v budoucnu opět zaměří na nejvíce problematická místa,“ upozornila Rubášová. Obdobně hovoří i Schneeweissová za středočeskou policii: „V obdobných dopravně bezpečnostních akcích budeme i nadále pokračovat. A věnovat jim vysokou důležitost a pozornost.“