Budova byla delší dobu nevyužívaná, což se podepsalo na jejím současném stavu. V budoucnu má sloužit jako hospodářské zázemí zámku. „Stavebně technický stav budovy bývalé jízdárny nyní bohužel nedovoluje žádné využití. Letos začne projektová příprava, která by měla být dokončena v příštím roce. Z té vyplynou náklady na rekonstrukci. Kdy dojde k její samotné realizaci, si netroufám odhadovat,“ sdělila kastelánka zámku Michaela Hofmanová.

Po dokončení rekonstrukce se bývalá jízdárna využije jako garáže pro veškeré stroje a sklady materiálu na údržbu rozlehlého zámeckého parku, správa památky tam umístí dílnu a také sklad slámy a sena pro koně. Na zámku v Krásném Dvoře jsou nyní čtyři koně, dva teplokrevní a dva tažní plemene slezský norik. V sezoně vozí návštěvníky v kočáru po zámeckém parku.

„V souvislosti s opravou budovy jízdárny by mělo dojít též k revitalizaci části přilehlé zahrady a k opravě budovy bývalé oranžérie,“ připomněla kastelánka s tím, že dvůr před jízdárnou už správa zámku využívá k uskladnění materiálu a také k výcviku koní. „Oranžérie je ta pobořená budova u parkoviště. Dřív to byl skleník pro exotické rostliny, chtěli bychom ho opět začít využívat. Nechceme tu budovu nechat v ruinách,“ zdůraznila Hofmanová.

Zatímco bývalá jízdárna a oranžérie si na opravu ještě počkají, v areálu zámeckého parku se rozjíždějí práce na obnově drobných staveb. „Rekonstrukcí projde gloriet, kamenné schody s lavičkou a voliéra. Do ní bychom poté chtěli vrátit ptactvo. Gloriet využíváme při akcích v parku, pořádali jsme v něm divadelní představení i koncert. Všechny stavby se nacházejí poblíž potoka Leska, s jejich rekonstrukcemi plánujeme vznik nového komentovaného vycházkového okruhu jeho údolím,“ vysvětlila už dřív kastelánka zámku.

Nejvýznamnější partie parku ale na obnovu stále čekají. Jedná se především o celou Poustevníkovu rokli, která je dlouhodobě nepřístupná pro veřejnost. „Měly by být znovu postaveny Čertova lávka a kostelík, který nestojí od 70. let 20. století. Počítá se s obnovou podzemní chodby. Dále se v parku plánuje oprava čínského pavilonu, Panova templu, vodopádu, obelisku a cest,“ přiblížila kastelánka. Realizace projektu se kvůli vysoké finanční náročnosti plánuje na několik let, po etapách. Tento rok se vypíše nové výběrové řízení na projektanta.

Na vlastní budově zámku se letos počítá s dílčí opravou oken a měla by se dokončit obnova schodiště na severní straně objektu. Zatímco park je volně přístupný veřejnosti, kdy se otevře pro návštěvníky vlastní zámek, je kvůli pandemii covidu nejasné.