Protože kraj uspěl v dotačních řízeních – a v převážné většině jde podle slov hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) právě o opravy silnic II. a III. tříd včetně jejich mostů – hledá peníze na předfinancování investičních akcí. Jako příjemce evropských dotací totiž vše musí nejprve zaplatit sám – byť se na celkových nákladech podílí vlastními penězi jen z desetiny – a 90 procent pak nákladů pak dostane zpětně.

Radní tudíž rozhodli o vyhlášení veřejné soutěže na poskytovatele úvěrů v celkové výši čtyři miliardy korun. Vítěznou nabídku by měli radní vybrat na konci ledna; v únoru se pak počítá se schvalováním na jednání zastupitelů.

Nejedná se o další zadlužování kraje, přestože jde o úvěry, zdůraznil ve čtvrtek náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD). „Naopak: jde o investici, která nám umožní v maximální možné míře využít evropské dotační tituly,“ vysvětlil. S tím, že projekty bude díky uplatnění těchto peněz možné rozjet záhy po dokončení jejich investorské přípravy. „V okamžiku, kdy budou peníze převedeny z evropských fondů, úvěry splatíme,“ osvětlil Petera chystaný postup.

Náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO) upřesňuje, že v příštím roce by z úvěrů mělo být vyčerpáno 2,5 miliardy korun, v roce 2020 pak 1,5 miliardy. „Rok 2021 by už byl bez čerpání,“ poznamenal Kovács, podle jehož slov se s vracením počítá následovně: v roce 2022 by měla být splacena jedna miliarda korun a v roce následujícím tři miliardy. Při jednání zastupitelů tak jistě nezůstane bez odezvy, že vracení peněz připadá až na příští volební období.

Kovács odhaduje, že od možných poskytovatelů úvěru by kraj mohl získat zhruba desítku nabídek. Od jedné banky by jich přitom mohlo přijít hned několik. Výběrové řízení totiž bude vypsáno ve třech variantách, aby soutěž mezi bankami mohla být co nejširší. „Každá by měla mít podle našeho soudu možnost podat nabídku na kteroukoli variantu, popřípadě i pro všechny tři najednou,“ poznamenal Kovács. Zdůraznil, že v rámci hledání shody napříč zastupitelstvem nabídne vládnoucí koalice účast na hodnocení nabídek i opozici.

Přípravy projektů nabraly tempoČerpání evropských peněz z dotačního programu IROP – Integrovaného regionálního operačního programu – se kraji podařilo rozhýbat, pochlubila se ve čtvrtek hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

„Zatímco na počátku roku 2017 měl kraj připraveny projekty za pouhých 200 milionů korun, ke konci letošního roku se již podařilo registrovat za všechny výzvy celkem 85 projektů v úhrnné výši 5,9 miliardy korun,“ zdůraznila práci úředníků chystajících velké akce.

S tím, že v nasazeném tempu investiční přípravy nechce hejtmanství polevovat ani v příštích letech. „Abychom dluh na středočeských silnicích odstranili co nejrychleji,“ upozornila Jermanová, že především se jedná o dopravní stavby.