Stává se, že při sbírání hub lidé zajdou hlouběji do lesa a pak mají problém najít cestu zpět k domovu nebo k zaparkovanému autu – a někdo ztratí orientaci docela. „Pátrací akce jsou poměrně složité; náročné jak personálně, tak i na použití techniky,“ připomněla Hašlová. S tím, že mnohdy bývá nutné propátrávat rozsáhlé plochy v nepřehledném terénu.

Pomoci mohou cesta či mobil

Nepodceňovat přípravy je třeba už před výpravou do lesa. Základem je dát o cestě na houby někomu vědět – a vzít si s sebou mobilní telefon. Plně nabitý, což může být důležité. Pokud člověk začne bloudit, Hašlová radí snažit se jít jedním směrem a orientovat se podle nějakého bodu v krajině. Ztracenému člověku se zpravidla podaří narazit na cestu, která ho někam dovede. Když už se však zdá, že bude nutné zavolat pomoc, radí policistka neotálet. „Rozhodně to nechce čekat až na dobu, kdy se začíná stmívat,“ zdůraznila. S tím, že v případě pátrací akce může pomoci, pokud má houbař na sobě výrazně barevné oblečení.

V nesnázích také mohou pomoci různé pokročilé funkce mobilních telefonů, případně se na podobnou situaci lze předem připravit pořízením technických zařízení, jež se obvykle označují jako lokátory nebo trackery. Nebývají velká a lze přesně určit jejich polohu. Při výletech do přírody mohou posloužit nejen houbařům, ale skutečně komukoli; včetně seniorů či dětí. Užitečné však mohou být i pro chovatele psů.

Odlehlá místa jsou nebezpečná

S houbaři se policisté setkávají i v dalších nepříjemných situacích – v případech, kdy lidé při návratu k zaparkovanému autu zjistí, že vozidlo bylo vykradeno. Přičemž škoda vniklá poničením bývá často vyšší než hodnota věci, kterou si pachatel nakonec odnesl. „Automobil zaparkovaný na odlehlém opuštěném místě se terčem zloděje může stát snadno,“ upozornila Hašlová.

Motorizovaným houbařům proto doporučuje, aby vždy pamatovali alespoň na to, co mohou ovlivnit: snížit riziko vykradení vlastní obezřetností. Především nenechávat v opuštěném autě viditelně odložené věci – a nemusí se jednat jen o ty cenné; pozornost nenechavce může přilákat cokoli. Zvlášť když ten, z něhož příležitost udělala zloděje, na rozdíl od majitele neví, co v tašce odložené na sedačce skutečně je… Zkušenost navíc ukazuje, že je na místě připomínat i zdánlivé samozřejmosti: kontrolu, zda je vozidlo řádně zamčeno a má uzavřena všechna okna.