Během čtvrtka by měly být dokončeny práce na programovém prohlášení budoucí rady kraje, na pátek se chystá zkoordinování s návrhem koaliční smlouvy. Během čtvrtka či pátku by se také koaliční partneři měli shodnout na tom, jak a kdy společné záměry obsažené v programovém prohlášení představí veřejnosti. „Předpokládám, že v pondělí, kdy už budeme domluveni na finálním návrhu, vydáme tiskovou zprávu,“ míní Pecková.

Samotné podepisování koaliční smlouvy však na sebe nechá ještě čekat. Musí mu totiž ještě předcházet schvalování u jednotlivých koaličních partnerů – a teprve pak může být završení politických námluv stvrzeno i na papíře. Což se nedá čekat hned. „Nejdéle to potrvá u Pirátů; ti žádají pět až sedm dnů na rozpravu plus tři na hlasování,“ odkázala Pecková na fakt, že u České pirátské strany není uzavření koaliční spolupráce podmíněno souhlasem orgánu typu krajský výbor nebo výkonná rada, ale podléhá schvalování všemi členy.

Je třeba počkat na soud

Plánovat je prozatím předčasné i ustavující zasedání nového krajského zastupitelstva, kde budou zvoleni noví středočeští radní včetně hejtmanky, jimž odcházející tým předá moc, a rozhodne se i o obsazení výborů zastupitelstva. V tomto případě ještě bude třeba počkat na rozhodnutí Krajského soudu v Praze o osudu volebních stížností.

Čeho se tyto podněty týkají ani odhad termínu, ve kterém by mohly být projednány, mluvčí středočeského krajského soudu Hana Černá neupřesnila. „Je to příliš čerstvé, zatím nelze uvést jakékoli podobnosti,“ konstatovala. Upřesnila pouze, že soud zatím ke krajským volbám dostal tři podání – tedy vlastně dvě. „Dvě stížnosti na průběh voleb jsme obdrželi včera, avšak jedna z nich byla bez předepsaných náležitostí. Dnes ji podal předkladatel znovu; už správně,“ vysvětlila ve středu.

Podat návrh na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta může každý občan zapsaný do seznamu voličů v některém z volebních okrsků, kde byl člen zastupitelstva kraje volen, i každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva. Je však třeba stihnout termín: do 10 dnů od vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí. Stížnosti je tedy možné podávat do pátku 16. října.

Bývá obvyklé, že rozhodnutí soudy přijímají velmi rychle. Nejpozději se tak musí stát do 20 dnů – zpravidla ale celá tato lhůta není využita. Ustavující zastupitelstvo se může konat až po rozhodnutí o všech stížnostech.