Dálnice i silnice z Prahy do Berouna jsou ucpané i mimo tradiční časy dopravní špičky a lidé stojí v kolonách desítky minut i hodiny. Pokud se k hustému provozu přidá ještě nehoda, doprava se téměř zastaví.

Kdy práce na dálnici skončí? Kdy budou otevřené nájezdy na Plzeň na obou berounských exitech? Kdy se vrátí provoz v Berouně do normálního stavu? To zajímá lidi nejčastěji.

„Nájezdy na Plzeň podle harmonogramu, který máme k dispozici, budou uzavřené do 23., respektive 22. července. Následně od 23. do 31. července má být uzavřen pouze nájezd na Prahu v centru," přiblížil termíny uzavírek místostarosta Berouna Michal Mišina.

Jak se zdá a jak potvrzují i informace od Ředitelství silnic a dálnic, nejhorší situace pro Beroun by měla skončit v závěru měsíce července a následně by se mohla doprava ve městě stabilizovat.

Stojí dálnice i silnice do Berouna

Místostarosta Berouna Michal Mišina i vedoucí odboru dopravy Miroslav Jerling proto vyzývají řidiče, kteří nejedou do Berouna, aby před městem z dálnice nesjížděli. 

„Je potřeba si uvědomit, že si vůbec nepomohou. Následně stojí dálnice, ale i silnice do Berouna. Lidé se snaží najít různé objížďky, ale v konečném stavu je zahlcená doprava na hlavní silnici, ale i směrem z Lidické i ze Závodí," upozornil Michal Mišina.

Někteří řidiči se rozčilují na radnici, že by měla upravit semafory a například prodloužit interval zelené na hlavní silnici nebo semafory vypnout.

„To nemá smysl. Na prvních semaforech v Berouně na křižovatce s Lidickou ulicí by nastal problém s napojením vozidel z této ulice, která je už nyní také velmi přetížená a vozidla stojí až na konec Závodí. Stejně tak musíme nechat napojit vozidla na dalších křižovatkách, například z České ulice. Upřednostnit jeden směr není řešením," vysvětlil Miroslav Jerling.

Plánovaná modernizace semaforů

Nicméně současná dopravní situace přispívá k tomu, že chce vedení radnice řešit modernizaci semaforů Berouně. „V Berouně je problém, že jednotlivé semafory nejsou celkově propojené. To bychom chtěli do budoucna změnit," potvrdil místostarosta.

„Snažíme se najít firmu, která by vypracovala model, který by při propojení semaforů umožňoval operativní nastavení semaforů. Aby tento systém byl inteligentní a operativně nastavitelný podle dané situace. V současné době totiž jakákoli změna na jednotlivém semaforu trvá zhruba 14 dní, protože se musí vytvořit nový program, který navíc stojí desítky tisíc korun," upozornil Mišina. 

Dopis ministru dopravy

Vážený pane ministře,
v současné době probíhá jistě chvályhodná oprava dálnice D5 ve směru na Plzeň v úseku od km 11,2 do km 20,0, tedy úseku doslova protínajícím naše město. Během této doby se navíc v úseku až do km 28,0 postupně také vyměňují svodidla. Původně ohlášený termín opravy dálnice v tomto úseku byl stanoven do 25. 6. 2016, který byl poté upraven na 31. 7. 2016. Je nám přitom jasné, že po dobu realizace takovéto stavby musí dojít k určitým omezením, které se musí strpět. To, k čemu ale dochází nyní v Berouně, je ovšem mimo realitu.

S touto opravou souvisí celá řada dopravních omezení přímo na dálnici, bohužel včetně zvýšeného výskytu dopravních nehod. Řidiči se pak celkem logicky snaží využívat průjezd městem v domnění, že se tak omezení vyhnou, což je jejich velký omyl. Prohlubují tím totiž totální ochromení dopravy ve městě, které se tak stává na několik hodin téměř neprůjezdné, a to nejen na silnici II/605, ale také na frekventované silnici II/118 a z části také na silnici II/116, o zahlcení dopravy navazujících páteřních místních komunikací ani nemluvě. V případě úplného zastavení provozu na dálnici je pak situace ve městě přímo katastrofická.

Nejhorší situace nastala zhruba v posledních čtrnácti dnech, kdy v důsledku opravy dálnice je ve směru na Plzeň sjízdný jen jeden jízdní pruh a navíc je uzavřen sjezd a nájezd na exitu 18 v centru města. Proto vozidla směřující na Beroun musí využívat jen sjezd na exitu 14 (Beroun - východ). Vzhledem ke špatné průjezdnosti jedním jízdním pruhem dálnice se ale pokouší městem projet i vozidla jedoucí po D5 jako tranzit směrem na Plzeň.

Tím dochází celodenně k dosud nebývalému kolapsu dopravy, kdy před prvním světelným semaforem ve městě na silnici II/118 a zčásti i na silnici II/116 (od Karlštejna) stojí několikakilometrové kolony vozidel. Stejně tak je dotčen navazující úsek silnice II/605 po mostě přes Berounku směrem do centra a dále do Králova Dvora. Řešit tuto situaci není z kapacitních důvodů v možnostech města, které musí hájit také zájmy místní dopravy, včetně hromadné a chodců. Například zpoždění autobusové dopravy bývá dvě hodiny i více.

Důsledkem této situace jsou nepřetržité stížnosti obyvatel, které žádají po městu řešení. Společným jmenovatelem těchto stížností je kritika pracovního nasazení firem, které se na opravě dálnice podílejí. Také z poznatků odborníků z našeho odboru dopravy městského úřadu vyplývá, že se na stavbě začíná pracovat často až po osmé hodině ranní, odpoledne se již kolem 17. hodiny nepracuje a o víkendech pokud vůbec, tak často jen symbolicky, když se po stavbě pohybují 2-3 osoby.

To zcela zákonitě vede nejen k oprávněné kritice, ale bohužel také k agresivitě řidičů a k nespokojenosti berounských občanů vůbec, se kterou se plně ztotožňuji. K této nespokojenosti také přispěla skutečnost, že na návěstích ŘSD je k datu uvedeno, že omezení na exitu 14 potrvá do 10. 7. t. r., což vůbec neodpovídá skutečnosti a exit je směrem na Plzeň nadále uzavřen. Co si asi o tom myslí občané, je mimo pochybnost.

Domníváme se proto, že práce na opravě dálnice D5 v uvedeném úseku nejsou dostatečně řízeny a koordinovány, a to nejen na vlastní stavbě, ale ani s okolními městy a obcemi, Beroun a Králův Dvůr v to počítaje. Za příklad může svědčit zkušenost vedoucího našeho odboru dopravy městského úřadu s výměnou svodidel v úseku mezi exitem 22 a 28.

V úseku cca 1 km se v pátek nejdříve stavělo dopravní omezení, a tak se za silného provozu téměř zablokoval průjezd. Potom se celý víkend nic nedělo a v dalším týdnu se rychle vytrhala stará svodidla, nějaký den byla pauza, potom se trhaly keříky mezi svodidly, opět pauza, potom se zahrabávaly díry po keřících, delší pauza a nakonec se pomalu montovala nová svodidla… Jeden z prvních uzavřených úseků se takto „opravoval" cca 1 měsíc. Obavy, že podobným způsobem se postupuje i v úseku v okolí Berouna jsou zcela na místě.

Dovolte mi proto, vážený pane ministře, abych Vás jménem občanů našeho města a po projednání s panem starostou Petrem Vychodilem, také jménem občanů sousedního města Králův Dvůr, kterého se uvedené problémy též týkají, požádal o prověření uvedené situace a vedení ŘSD uložil přijetí odpovídajících opatření k urychlené nápravě. Přitom jsme připraveni poskytnout další informace a nezbytnou součinnost.

S pozdravem
Mgr. Ivan Kůs, v. r.
starosta města 

(Redakčně zkráceno. Deník má k dispozici celou verzi dopisu.)

Čtěte také: Na řidiče v Česku čekají v létě desítky uzavírek