Kostelní Lhotu porota ocenila nejen za příkladnou péči o veřejná prostranství, ale třeba i za to, jak bohatým životem sportovním, kulturním i společenským žijí její obyvatelé. Mimo jiné se obci podařilo získat do svého vlastnictví kostel Nanebevzetí Panny Marie – a zajistit jeho kvalitní rekonstrukci. Zachování venkovského rázu centra obce pak má umožnit i pořízení dalších staveb. Uznání však místní získali i za důraz na všestranný rozvoj obce a přístup ke strategickému plánování. Porotci tudíž rozhodli, že Zlatá stuha za krajské prvenství patří právě Kostelní Lhotě.

Přihlášku do soutěže obec podala už podruhé. Poprvé to bylo v roce 2016 – a vzešel z toho úspěch evropských rozměrů. V krajském kole získala obec Zelenou stuhu za péči o zeleň. Pak přišel i úspěch v celostátní kole – což znamenalo postup do soutěže Evropská kvetoucí sídla; Entente Florale Europe 2017. I tam přišel famózní úspěch: druhé místo, když ke zlatu v rámci hodnocení chyběly jen tři body.

Také letos bude Kostelní Lhota reprezentovat kraj na celostátní úrovni – kde jí hejtmanka Petra Pecková (STAN) při pátečním vyhlášení výsledků popřála hodně úspěchů. „Dobře vím, kolik energie je potřeba vynaložit, pokud se chce obec zúčastnit soutěže Vesnice roku. Vyžaduje to spoustu práce a aktivity místních lidí, kteří se během příprav často semknou a vzniknou nová přátelství,“ konstatovala. Připomněla, že na upravené obci je také znát, že nikomu není lhostejné, v jakém prostředí žije.

Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí získala letos obec Čistá (okres Rakovník). Krajinu se jí dlouhodobě daří udržovat ve spolupráci se zemědělskými podniky a místními spolky. V posledních letech se podařilo obnovit několik historických ovocných alejí. Obec také pečuje o kapličky, křížky a další drobné sakrální stavby dotvářející krajinu, které ve spolupráci s odborníky i rekonstruuje.

Bílou stuhu za činnost mládeže získala obec Pátek rovněž z Nymburska. Co vede k takovému ocenění? Třeba Dětský klub při Sousedském spolkovém domě, který obec provozuje již osmým rokem. Plus letní příměstské tábory. A také nadstandardní sportovní zázemí vybudované ve spolupráci s TJ Pátek, využívané především mládeží.

Mezi řadou dalších udělených cen zaujme jako příklad pro ostatní třeba Diplom za inovativní obec pro Zaječov na Berounsku. Obec na okraji Chráněné krajinné oblasti Brdy vybudovala unikátní nanomembránovou úpravnu pitné vody. Vytvořila elektronickou aplikaci umožňující místním obyvatelům průjezd bývalým vojenským újezdem – a spustila další elektronické aplikace. Zavedla samoobslužný výdej pytlů s QR kódem na tříděný odpad, jehož odvoz zajišťuje. A chystá i položení optického kabelu pro vysokorychlostní připojení k internetu. Cena naděje pro živý venkov udělená městysu Maršovice na Benešovsku zase upozorňuje nejen na bohatou spolkovou činnost včetně práce s dětmi a mládeží, ale také na spolupráci s místními podnikateli včetně výrobců regionálních produktů.

Všechna ocenění zástupci oceněných obcí převezmou na slavnostním setkání, které se v Kostelní Lhotě uskuteční v sobotu 30. července.

Další udělená ocenění:
- Cena hejtmanky Středočeského kraje: Spolek Zděná – za společenskou odpovědnost v souvislosti se záchranou historické budovy bývalého zájezdního hostince z 18. století v Zaječově
- Diplom za podporu školství: Jinočany
- Diplom za moderní knihovnické a informační služby: Jinočany
- Diplom za příkladnou pospolitost a spolupráci mezi částmi obce: Kluky
- Diplom za rekonstrukci a obnovu expozice Muzea Tetín a úpravu povrchu v historickém veřejném prostoru obce: Tetín
- Diplom za podporu smart technologií a jejich podporu komunitní energetiky: Kněžice
- Diplom za záchranu a restaurování souboru barokních památek: Březno
- Diplom za podporu sportu a sportovní infrastruktury: Vojkovice
- Koláčová cena (za nejlepší domácí koláče připravené k pohoštění hodnotitelské komise): Kluky

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje