K rozdělení na podporu konkrétních projektů by mělo být připraveno 1,2 milionu korun. Třeba na vybudování bezbariérových vstupů do takzvaných íček, ale i na jiné záměry: k dalším tematickým zadáním patří digitalizace či modernizace informačního centra a vybudování doprovodné infrastruktury. Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 10 procent z celkových uznatelných nákladů projektu; maximální podíl dotace tedy dosahuje 90 procent.

Až 25. listopadu budou vyhlášení dotačního programu projednávat krajští zastupitelé, lze očekávat debatu o tom, zda jsou jeho pravidla (jež se proti loňsku nemění) správně nastavena a zda jsou o této nabídce informační centra náležitě informována. Letos se totiž tento program setkal s neočekávaně malým zájmem. Připravena byla rovněž částka ve výši 1,2 milionu korun – avšak o peníze si řeklo jen 18 center, mezi něž kraj rozdělí celkem 339 tisíc korun. V kraji přitom funguje přes 70 infocenter poskytujících služby turistickým výletníkům. Většina z nich se tedy o krajskou podporu ani nesnažila ucházet a téměř tři čtvrtiny nachystaných peněz zůstaly nevyužity.

V případě, že zastupitelstvo vysloví souhlas, hejtmanství počítá s tím, že turistická informační centra s celoročním provozem budou o dotace moci žádat mezi 13. lednem a 17. únorem. „Věříme, že tentokrát již příležitost sáhnout si na finanční pomoc kraje využijí všechna informační centra a program bude vyčerpán,“ poznamenal radní Draxler.