Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), jež ke sledování uhlíkové stopy dala podnět, povolala odborníky z neziskové organizace CI2. Ta spravuje dobrovolný program Sledujeme / snižujeme CO2, podporovaný ministerstvy průmyslu a obchodu i životního prostředí.

V souvislosti s tímto záměrem hodlá vedení kraje letos utratit milion korun. Osm set tisíc má být určeno na identifikaci uhlíkové stopy pro rok 2019 – měřením, co produkují, by mělo projít všech 280 příspěvkových organizací kraje (ať už jde o školy, sociální zařízení, kulturní instituce a další) – a zbývajících 200 tisíc na opatření směřující k nápravě. Konkrétně na vysazování stromů, jež mají tuto zátěž pro přírodu pomoci zmírňovat.

Ohlasy mohou být různé, připustila hejtmanka na pátečním setkání s novináři. Netají se tím, že v rámci pondělního zasedání krajského zastupitelstva očekává výhrady z opozičních lavic – přičemž předpokládá, že jedna z námitek bude znít: možná líbivé, ale jednorázové řešení.

Odpověď případným kritikům vzkázala hejtmanka dříve, než takováto připomínka mohla být vyřčena. Rozhodně prý nejde jen o nějaký osamocený počin. Ani krátkodobý. „Je to součást celkové mozaiky,“ zdůraznila Jermanová, že existují i další opatření, jež mají prospět životnímu prostředí – a do jejich komplexu zapadá také hledání nápravných opatření po zjištění uhlíkové stopy. O tom, že jsou potřebná, nepochybuje – vždyť střední Čechy se v žebříčcích znečištění ovzduší drží na nelichotivých předních místech; za Moravskoslezským krajem.

Znát vlastní uhlíkovou stopu, charakterizující zátěž pro planetu, je prý důležité; je nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb. Současně to pomáhá najít opatření vedoucí k omezení produkce oxidu uhličitého. Může jít o snížení spotřeby energií, výrobu čisté energie, výměnu zdroje topení – ale třeba i o instalaci chytrých čidel pro řízení osvětlení či topení. „Co zbude, bude se kompenzovat, chcete-li offsetovat, například výsadbou stromů,“ prohlásila hejtmanka.

Už letos se počítá s vysazením nejméně 30 stromů, pro příští roky by se výsadba měla velmi podstatně zvýšit. Vedení kraje očekává, že tahle aktivita by mohla inspirovat i obce a města (stejně jako firmy či občany) k vlastnímu zapojení do některého programu na ochranu klimatu.

Co znamená, když se řekne…

Uhlíková stopa:

Uhlíková stopa stanovuje množství skleníkových plynů, které odpovídají aktivitám dané instituce nebo úřadu. Je vyjádřená v ekvivalentech množství oxidu uhličitého (CO2).

Pro představu si lze vzít průměrnou kancelář. Ta nechává za sebou stopu přibližně dvou tun CO2 za rok – a lze ji vykompenzovat jedním vysazeným stromem každý rok. Třeba javor dokáže spotřebovat za 70 let přibližně tři tuny CO2. Asi nejlepší volbou mezi stromy je v našich podmínkách dub, který dokáže spotřebovat přibližně pět tun za 80 let.

Pro ještě větší představu lze uvést, že benzinový automobil vyprodukuje při spálení jedné nádrže (dojezd okolo 600 kilometrů) 80 kg CO2. Také při cestování letadlem za sebou necháváme uhlíkovou stopu. Uvádí se, že zpáteční letenka do Bruselu pro jednu osobu po sobě zanechává stopu 180 kg CO2.

Každý občan si uhlíkovou stopu může sám spočítat na webových kalkulačkách. Může se také aktivně podílet na kompenzaci své uhlíkové stopy v mnoha offsetových programech.

Offsetové programy:

Offsetové projekty, ověřené jako způsobilé k zařazení například do programu Sledujeme / snižujeme CO2, jsou veřejně prospěšné záměry. Jedná se o projekt realizovaný ve veřejném sektoru, který prokazatelně vede k zachycení skleníkových plynů či k prevenci jejich vzniku.

Nejedná se jen o výsadbu stromů – což by každého asi napadlo především – ale například i využívání fotovoltaických elektráren či výměny uhelných kotlů za ekologičtější zdroje tepla. Nebo i zdánlivě drobnější akce: třeba náhradu žárovkového osvětlení úspornými typy.

Ověřené offsetové projekty splňují poměrně přísné podmínky, aby bylo zajištěno dosažení zamýšleného příznivého vlivu na klimatický systém Země. Tyto projekty jsou připravovány, realizovány a sledovány ve spolupráci s odborníky.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje