K chystaným projektům spolufinancovaným z dotačních peněz – jak z evropských, tak i národních zdrojů – připojili středočeští radní demolici mostu v Sázavě na Benešovsku a stavbu nového, rekonstrukci vozovky na části silnice z Prahy do Štěchovic na Praze-západ, opravu mostu přes řeku Labe v Kolíně, obchvat obce Zápy na Praze-východ a opět na Benešovsku rekonstrukci části silnice od hranice okresu do Chrástu nad Sázavou.

Ve čtyřech případech by měly začít práce už letos; výjimkou je stavba nového mostu v Sázavě, připomněl v pondělí krajský radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO). „Jde o projekty, po kterých občané v daných lokalitách volají, proto věřím, že vše proběhne hladce a včas,“ konstatoval. S dodatkem, že díky zařazení staveb do zásobníku projektů financovaných z Evropské unie může kraj začít hledat dodavatele. 

Petrtýl spoléhá na to, že vše klapne – a spolufinancování z evropských fondů bude v případě těchto projektů možné díky brzkému schválení dotací v rámci programů IROP či ITI. Znamená to ale, že jestliže se ještě čeká na schvalování potřebných peněz, zatím nic nemusí být jisté. Hlavně termíny. Investorská příprava je nicméně hotová, což lze nepochybně vnímat jako příznivou zprávu.

Poldr s příznačným názvem Nepokoj, který by se měl začít budovat nedaleko Rožďalovic a Křince, má v této oblasti zachytit velkou vodu.
Když voda řádí ve stylu „hrnečku, vař“, zabrání škodám poldr

Stavby na silnicích a mostech nově připravené pro evropské financování:
- Most v Sázavě (na silnici číslo II/110):
Současný most musí být zbořen. Na jeho místě vyroste nový – o délce 106,7 metru. Vozovku o šířce osm metrů budou lemovat chodníky široké dva metry. Náklady se odhadují na zhruba 135,5 milionu korun bez DPH. Stavba, která potrvá asi dva roky, by měla být zahájena v roce 2019.

- První etapa rekonstrukce vozovky silnice číslo II/102 (od hranic Prahy do Štěchovic):
Zásadní oprava zatím čeká úsek se třemi mosty Praha–Měchenice o celkové délce 6,374 kilometru, jehož současný stav lze kvůli množství výtluků a trhlin ve vozovce hodnotit jako velmi špatný. Protože silnice vede svahem nad levým břehem řeky Vltavy, který je nutné zpevnit, byla plánovaná rekonstrukce rozdělena do dvou etap; s nezbytnými zabezpečovacími pracemi také souvisí navýšení nákladů proti původním předpokladům. Chystaná první etapa by měla přijít na 661,7 milionu korun bez DPH. Stavět by se mělo začít už letos, skončit by práce měly za tři roky.

- Rekonstrukce mostu přes Labe v Kolíně (na silnici č. II/125):
Most čeká celková rekonstrukce. Zachovaná má zůstat nosná konstrukce a spodní stavba (případně bude po statickém posouzení zesílená). Mostní svršek čeká kompletní výměna; nově se bude řešit také například odvodnění. Očekávané náklady dosahují 271 milionů korun bez DPH. Stavět by se mělo od letoška do roku 2023.

- Obchvat obce Zápy, přeložka silnice číslo II/101 z Brandýsa nad Labem:
Mimo centrum obce Zápy má být sveden provoz na silnicích číslo II/101 a III/10160. Nová komunikace povede po zemědělsky využívaných pozemcích podél koridoru vedení vysokého napětí. Součástí obchvatu budou okružní křižovatky a dva mosty, v souvislosti se stavbou bude muset být vyřešeno také například napojení cyklostezky. Předpokládané náklady dosahují 276,4 milionu korun bez DPH. Stavět by se mělo od letoška do roku 2023.

- Rekonstrukce úseku silnice číslo II/106 na Benešovsku – od hranice okresu do Chrástu nad Sázavou:
V rámci rekonstrukce zhruba pětikilometrového úseku silnice ve směru od Kamenného Přívozu k Týnci nad Sázavou dojde nejen na opravy vozovky (poničené řadou trhlin, výtluků a nerovností), ale také mostu. Celkové náklady by měly dosáhnout 49,2 milionu korun bez DPH. Pracovat by se mělo v období 2018–2019.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

Kotlíkové dotace. Ilustrační foto.
Kotlíkové dotace už míří k žadatelům, pro další zájemce peníze ještě zbývají